• Ultima actualizare: Miercuri 19 Iunie 2024, 12:17
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE
upg logo facult

Facultatea de Științe Economice reprezintă o componentă importantă a Universității Petrol – Gaze din Ploiești atât prin numărul studenților și cadrelor didactice, cât și prin specializările oferite. Cele două departamente ale facultății noastre susțin 6 specializări la licență, învățământ cu frecvență, 2 specializări la licență, învățământ la distanță și 7 specializări la nivel de masterat.

Facultatea de Științe Economice se străduiește să-și construiască viitorul, bucurându-se de studenți foarte bine pregătiți și de cadre didactice de elită care depun un efort admirabil în a călăuzi studenții pe drumul cunoașterii, cu competență, responsabilitate și înalt profesionalism.

Domeniul economic are un loc bine definit în universal cunoașterii, iar educația va face tot mai mult diferența între națiunile care progresează.

Studenții și masteranzii pot lua parte activ la activitatea de cercetare științifică din facultate, au posibilitatea de a beneficia de burse prin programe ERASMUS, au acces liber la bibliotecă și la sala de sport, dispun de dotări de ultimă generație ale laboratoarelor de informatică economică.

ISTORIC

Anul 2017 reprezintă momentul aniversării a 25 de ani de la înființarea învățământului economic universitar la Ploiești.

Schimbările survenite după anul 1989, impuse de dezvoltarea socială și culturală a municipiului Ploiești, au dus la decizia înființării unor noi specializări. Astfel, în anul 1992, pe platforma Institutului de Petrol și Gaze, s-au pus bazele unei noi facultăți, Facultatea de Litere și Științe, în a cărei componență au fost, până în anul 2002, specializările economice, și anume: Contabilitate și Informatică de Gestiune, Merceologie, Economia comerțului, turismului și serviciilor, Management și Finanțe Bănci.

Începând cu anul 2002 se înființează o nouă facultate, Facultatea de Științe Economice, în a cărei componență intră specializările învățământului economic universitar.

În anul 2004, a fost înființată specializarea Informatică Economică având la bază experiența acumulată în cadrul specializării Contabilitate și Informatică de Gestiune.

În prezent, Facultatea de Științe Economice reprezintă o componentă importantă a Universității Petrol –Gaze din Ploiești atât prin numărul studenților și cadrelor didactice, cât și prin specializările oferite. Cele două departamente ale facultății noastre susțin 6 specializări la licență, învățământ cu frecvență, 2 specializări la licență, învățământ la distanță și 7 specializări la nivel de masterat.

În cei 25 de ani de existență a învățământului economic universitar la Ploiești, acesta a cunoscut o dezvoltare continuă, atât din punct de vedere al specializărilor și formelor de studiu oferite, cât și din punct de vedere al cadrelor didactice care deservesc aceste specializări.

Facultatea de Științe Economice se străduiește să-și construiască viitorul, bucurându-se de studenți foarte bine pregătiți și de cadre didactice de elită care depun un efort admirabil în a călăuzi studenții pe drumul cunoașterii, cu competență, responsabilitate și înalt profesionalism.

Domeniul economic are un loc bine definit în universal cunoașterii, iar educația va face tot mai mult diferența între națiunile care progresează.

Studenții și masteranzii pot lua parte activ la activitatea de cercetare științifică din facultate, au posibilitatea de a beneficia de burse prin programe ERASMUS, au acces liber la bibliotecă și la sala de sport, dispun de dotări de ultimă generație ale laboratoarelor de informatică economică.

Facultatea dispune de o revista indexată in 7 baze de date internaționale.

Prezentarea facultății

Conducerea facultăţii

Decan

Prof. univ. dr. Rădulescu Irina Gabriela

E-mail: iradulescu@upg-ploiesti.ro

Program de audiențe: miercuri, 10:00-11:00

Prodecan

Prof. univ dr. habil. Panait Mirela

E-mail: mirela.matei@upg-ploiesti.ro

Program de audiențe: luni 12:00-13:00

Prodecan

Conf. univ. dr. Străoanu Boni Mihaela

E-mail: boni.straoanu@upg-ploiesti.ro

Program de audiențe: vineri, 15:00-16:00

Prodecan

Lect. univ. dr. Brezoi Alina Gabriela

E-mail: alina.brezoi@upg-ploiesti.ro

Program de audiențe: luni, 10:00-11:00

Secretariat:

Secretar: Dragomir Ana

Secretar: Becheanu Beatrice

Secretar: Pintea Loredana

Mobil: +40 726 692 384

Pentru studenții de la programele de licență:

Program de lucru cu studenții: LUNI – JOI:  13:00 – 15:00

Pentru studenții de la programele masterale:

Program de lucru cu studenții: LUNI – JOI:  14:00 – 15:30

Programe de studii

Studii de licenţă, domeniul Administrarea Afacerilor
3 ani

 • Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor, învățământ cu frecvență
 • Merceologie și Managementul Calității, învățământ cu frecvență

Studii de licenţă, domeniul Cibernetică, Statistică și Informatică Economică
3 ani

 • Informatică Economică, învățământ cu frecvență

Studii de licență, domeniul Contabilitate
3 ani

 • Contabilitate și Informatică de Gestiune, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță

Studii de licență, domeniul Finanțe
3 ani

 • Finanțe și Bănci, învățământ cu frecvență

Studii de licență, domeniul Management
3 ani

 • Management, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță

Studii de master, domeniul Administrarea Afacerilor
2 ani

 • Administrarea Afacerilor în Industria de Petrol și Gaze, învățământ cu frecvență
 • Administrarea și Finanțarea Proiectelor de Dezvoltare, învățământ cu frecvență
 • Strategii în Afaceri Internaționale, învățământ cu frecvență

Studii de master, domeniul Contabilitate
2 ani

 • Contabilitate, Fiscalitate și Audit, învățământ cu frecvență

Studii de master, domeniul Informatică economică
2 ani

 • Tehnologii Informatice pentru Afaceri, învățământ cu frecvență

Studii de master, domeniul Management
2 ani

 • Managementul Sistemului Bancar, învățământ cu frecvență
 • Managementul Sistemelor Microeconomice, învățământ cu frecvență
 • Managementul Sectorului Public, învățământ cu frecvență

Consiliul Facultății

Prof. univ. dr. Rădulescu Irina Gabriela - Decan
Prof. univ dr. habil. Panait Mirela - Prodecan
Conf. univ. dr. Străoanu Boni Mihaela - Prodecan
Lect. univ. dr. Brezoi Alina Gabriela - Prodecan
Conf. univ. dr. Mureșan Jianu Daniel - Director Departament ADA
Conf. univ. dr. Tudorică Bogdan George - Director Departament CIF
Prof. univ. dr. habil. Andrei Jean Vasile - Departament ADA
Prof. univ. dr. Dușmănescu Dorel Mihail - Departament CIF
Prof. univ. dr. Popescu Cătălin Nicolae - Departament ADA
Conf. univ. dr. Albu Mădălina Mihaela - Departament ADA
Conf. univ. dr. Gheorghe Ileana Georgiana - Departament ADA
Conf. univ. dr. Haralambie George Alin - Departament CIF
Conf. univ. dr. Pătrașcu Aurelia - Departament CIF
Conf. univ. dr. Sima Violeta - Departament ADA
Conf. univ. dr. Tănăsescu Ana - Departament CIF

Conf. univ. dr. Teodorescu Cristian Dragoş - Departament CIF
Conf. univ. dr. Ţegledi Monica Adriana - Departament CIF
Lect. univ. dr. Bucur Cristian - Departament CIF
Lect. univ. dr. Oțelea Mihaela - Departament ADA
Lect. univ. dr. Păunescu Loredana Maria - Departament CIF
Lect. univ. dr. Uță Daniela - Departament ADA
Buga Alexei - Student MMC
Dumitru Georgiana Valentina - Student FB
Enache Mirela Ionela – Student CIG
Ene Cristiana Georgiana – Masterand AAIPG
Hachi Antonio Tiberius - Student ECTS
Pătrascu Antonia - Student IE
Scarlat Elena - Student MG
Stan (Drăjneanu) Ionela Sorina - Masterand SAI

Parteneri și colaborări

Parteneri ai Facultății de Științe Economice:

BCR

BANCA COMERCIALĂ ROMĂNĂ S.A.
SOCIETATE ADMINISTRATĂ ÎN SISTEM DUALIST
Bd. Regina Elisabeta, Nr. 5, Sector 3, Bucureşti, cod 030016
Înmatriculată la Registrul Comerţului: J40/90/1991
Înmatriculată la Registrul Bancar: Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999
Cod Unic de Înregistrare: 361757
Capital Social: 1.625.341.614,50 lei
SWIFT: RNCB RO BU
Telex: 11994; telefon/fax: 021 312 61 85
Site: http://www.bcr.ro
Înregistrată la Registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 3776 şi 3772

Facultatea de Științe Economice din cadrul UPG Ploiești a fost implicată de-a lungul timpului în colaborări cu:

 • Essec - Business School Paris
 • Universitatea Tehnică a Moldovei - Chişinău
 • Academia Română - Institutul Naţional de Cercetări Economice
 • Academia de Studii Economice - Bucureşti
 • Universitatea Politehnică Bucureşti
 • Arhivele Statului
 • Liceul Economic din Ploieşti