• Ultima actualizare: Joi 26 Mai 2022, 13:10
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

CERCETARE

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE

Centrul de Studii şi Cercetări Economice

Senatul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti a aprobat, în data de 30 mai 2013, înfiinţarea Centrului de Studii şi Cercetări Economice în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice, CSCE este o entitate ştiinţifică şi de consultanţă, fără personalitate juridică, organizat în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice a Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti.

Scopul CSCE este desfăşurarea de activităţii de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare în domeniul economic, cu accent pe: creşterea contribuţiei cadrelor didactice şi a specialiştilor Facultăţii de Ştiinţe Economice la cercetarea fundamentală şi aplicativă din domeniile de competenţă, dezvoltarea abilităţilor pentru cercetare, inclusiv la nivelul masteranzilor şi studenţilor, promovarea şi diseminarea pe plan naţional şi internaţional a preocupărilor şi rezultatelor obţinute, sprijinirea revistei Economic Insights – Trends and Challenges a Facultăţii de Ştiinţe Economice, promovarea naţională şi internaţională a imaginii Universităţii Petrol-Gaze şi a Facultăţii de Ştiinţe Economice. .În vederea realizării scopului pentru care a fost înfiinţat, centrul va organiza mai multe tipuri de activităţi precum: cercetări fundamentale şi aplicative în domeniile: economie, afaceri şi dezvoltare durabilă, statistică, previziune şi modelarea sistemelor economic, informatică economică, management bazat pe cunoaştere, marketing, finanţe-contabilitate şi analiză economico-financiară, comerţ, turism, servicii, merceologie şi managementul calităţii; organizarea de seminarii ştiinţifice, conferinţe, sesiuni, colocvii, dezbateri, mese rotunde; activităţi de elaborare, tipărire şi distribuire de rapoarte de cercetare, reviste, culegeri ale comunicărilor ştiinţifice ale cadrelor didactice, studenţilor şi masteranzilor; organizarea de expoziţii, lansări de carte, evenimente culturale.

Orientarea şi coordonarea activităţii ştiinţifice a CSCE se realizează de către Consiliul Ştiinţific. Preşedintele Consiliului Ştiinţific este domnul conf. univ. dr. Lazăr Cornel, prorector al Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti.

Conducerea executivă a centrului este asigurată de director ajutat de doi secretari ştiinţific. Preşedintele Consiliului Ştiinţific şi directorul CSCE au fost desemnaţi prin decizie a rectorului Universităţii.

Membrii ai Centrului sunt cadre didactice ale Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti sau ale altor universităţi, cercetători şi practicieni din domeniul ştiinţelor economice precum şi din domeniile înrudite.

Regulamentul Centrului de Studii şi Cercetări Studii şi Cercetări Economice poate fi consultat aici.

Hotărârea Senatului prin care se înfiinţează Centrul de Studii şi Cercetări Economice poate fi consultată aici.

Colective de cercetare

Domeniul Administrarea afacerilor

Colectivul de cercetare 1

Jianu Muresan, Brezoi Alina, Cristu Alice, Mihai Valia, Ene Corina, Andrei Jean , Irina Radulescu, Stancu Adrian, Eftimie Mariana

Colectivul de cercetare 2

Oprea Gabriela, Catalin Popescu, Albu Mădălina, Mitu Augustin , Sima Violeta, Gheorghe Ileana , Otelea Mihaela, Uță Daniela, Buzoianu Daniela

Domeniul Finanțe

Colectivul de cercetare 1

Jianu Muresan, Cristu Alice, Boni Străoanu

Colectivul de cercetare 2

Panait Mirela, Andrei Jean, Catalin Popescu, Iacovoiu Viorela, Voica Marian Catalin, Iov Daniela, Teodorescu Cristian, Mincă Carmen

Domeniul Contabilitate

Colectivul de cercetare 1

Boni Străoanu, Tegledi Monica, Iacovoiu Viorela, Iov Daniela, Teodorescu Cristian, Mincă Carmen

Domeniul Cibernetică, statistică și matematică economică

Colectivul de cercetare 1

Vîlcu Gabriel-Eduard, Dumitru Ileana, Popescu Georgiana

Domeniul Management

Colectivul de cercetare 1

Catalin Popescu, Oprea Gabriela, Albu Mădălina, Sima Violeta, Gheorghe Ileana , Otelea Mihaela, Uță Daniela, Buzoianu Daniela

Colectivul de cercetare 2

Jianu Muresan, Cristu Alice, Eftimie Mariana

Domeniul Informatică economică

Colectivul de cercetare 1

Dusmanescu Dorel, Tudorică Bogdan, Dumitru Ileana, Popescu Georgiana , Bucur Cristian, Păunescu Loredana, Tănăsescu Ana, Pătrașcu Aurelia, Toader Florentina, Teodorescu Ana-Maria

Manifestări științifice

Joi, 04 Aprilie 2019 11:22

Marți, 13 Septembrie 2016 12:36

Proiecte de cercetare / dezvoltare

Alte informații