• Ultima actualizare: Vineri 12 Iulie 2024, 07:53
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE
upg logo facult

Anunțuri și noutăți

Programul EURO 200, 2023

Anunț privind acordarea de ajutor financiar în vederea achiziționării de calculatoare pentru anul 2023 – Programul EURO 200:

  • În data de 05.05.2023, a fast publicată în Monitorul Oficial al României, partea l, nr. 388, Hotărârea de Guvern nr. 395 privind modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind
    acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004. (Mai multe informații în documentul atașat)
  • În data de 11.05.2023, a fost publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 404, Ordinul de ministru nr. 4135/03.05.2023 privind Calendarul pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziționării de calculatoare pentru anul 2023. (Mai multe informații în documentul atașat)
  • Senatul Universitar a aprobat componența Comisiei din Universitatea Petrol – Gaze din Ploiești și a Comisiei de contestații care vor pune în aplicare Programul pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziționării de calculatoare în anul 2023 (Programul Euro200), prin care studenții au posibilitatea de a primi un ajutor de la stat în vederea achiziționării unui calculator, în acord cu prevederile Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, aprobată pron HG nr. 1294/2004 și completată prin HG 395/04.05.2023, conform solicitării Consiliului de Administrație, transmisă prin adresa nr. 9498/18.05.2023. (Mai multe informații în documentul atașat)

 

Ultima actualizare:
Vineri, 12 Iulie 2024, 07:53