• Ultima actualizare: Tuesday 22 November 2022, 07:58
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

ADMISSION

Academic programmes

Vezi programele de studii și numărul de locuri aferente acestora.

Vezi detalii

Admission information

See the information you need for admission

Află detaliile

Online Admission

Online registration platform

Access

Results of the Admission

View the results of admission to the license, master or doctorate

View results

Administrarea Afacerilor

Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor- locuri
Merceologie și Managementul Calității- locuri

Cibernetică, Statistică și Informatică Economică

Informatică Economică- locuri

Finanțe

Finanțe și Bănci- locuri

Management

Management- locuri

Contabilitate

Contabilitate- locuri

Informații pentru admitere Licență

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE PENTRU STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

Pentru înscrierea la concursul de admitere la învăţământul universitar de licenţă, la una sau mai multe facultăţi din cadrul Universităţii Petrol-Gaze din Ploiești, la unul sau mai multe domenii programe de studii/specializări, candidaţii trebuie să încarce în platforma on-line pentru admitere următoarele acte (scanate în format .pdf sau .jpg):

 • diploma de bacalaureat sau adeverinţa de promovare a examenului naţional de bacalaureat (pentru absolvenţii din promoţia anului curent) sau diploma echivalentă cu aceasta, în copie simplă (faţă/verso);
 • buletinul/cartea de identitate în copie;
 • certificatul de naştere în copie simplă;
 • certificatul de căsătorie în copie simplă, pentru candidaţii care şi-au schimbat numele prin căsătorie;
 • o fotografie portret în format .jpg sau 3 (trei) fotografii 3x4 cm;
 • adeverinţa medicală, în copie simplă, cu precizarea „clinic sănătos”, eliberată de medicul de familie sau de către medicul liceului absolvit, cu cel mult o lună înainte de data înscrierii. Candidaţii cu afecţiuni cronice vor prezenta adeverinţe medicale vizate de medicul de familie; în aceste adeverinţe se va menţiona în mod expres gradul deficienţelor, în funcţie de localizarea acestora şi se va preciza dacă există avizul favorabil al medicilor de specialitate pentru opţiunea educaţională a candidatului. Candidaţii care nu declară afecţiunile cronice sau prezintă adeverinţe medicale neconforme cu starea lor de sănătate riscă să suporte toate consecinţele prevăzute de lege pentru astfel de fapte.
 • certificat de competență lingvistică, pentru candidații care se înscriu la programele cu predare în limba străină, eliberat de instituții abilitate a căror listă va fi afișată pe pagina web a Facultății de Litere și Științe, până la data de 31 mai 2020 sau de Departamentul de Filologie al Facultății de Litere și Științe din cadrul Universității Petrol-Gaze din Ploiești în urma unui test care se va susține în perioada admiterii, conform calendarului admiterii.
Cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene

Dosarul de concurs al cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului European şi ai Confederaţiei Elveţiene trebuie să conţină în mod obligatoriu şi atestatul de recunoaştere a studiilor efectuate de aceştia în afara României, obţinut de la direcţia de specialitate din cadrul MEC, precum și certificatul de competență lingvistică pentru limba română, eliberat de Colectivul de limbă, cultură și civilizație românească din cadrul Departamentului de Filologie (Facultatea de Litere și Științe) al Universității Petrol-Gaze din Ploiești;

Administrarea Afacerilor

Administrarea Afacerilor în Industria de Petrol și Gaze- locuri
Administrarea și Finanțarea Proiectelor de Dezvoltare- locuri
Strategii în Afaceri Internaționale- locuri

Management

Managementul Sistemului Bancar- locuri
Managementul Sistemelor Microeconomice- locuri
Managementul Sectorului Public- locuri

Informatică economică

Tehnologii Informatice pentru Afaceri- locuri

Informații pentru admitere Master

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE PENTRU STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

Pentru înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de master, la una sau mai multe facultăți din cadrul Universităţii, la unul sau mai multe programe de studii de master, candidaţii trebuie să încarce pe platforma de admitere on-line sau să depună, sub semnătură proprie, într-un dosar plic (unic), următoarele acte:

 1. diploma de bacalaureat, în original sau în copie simplă (faţă/verso). Nu sunt acceptate documente originale plastifiate;
 2. diploma de licenţă sau diploma de finalizare a studiilor universitare de lungă durată, însoţită de anexa acesteia (Foaia matricolă sau Suplimentul la diplomă), în original sau în copie simplă. Nu sunt acceptate documente originale plastifiate.
 3. Absolvenţii promoţiei anului în curs cărora nu li s-a eliberat diploma de licenţă sau echivalentă se pot înscrie pe baza adeverinţei de absolvire a studiilor universitare de licenţă eliberată de o instituţie de învăţământ superior acreditată, în original sau în copie simplă;
 4. copie după cartea de identitate/paşaport, scanată sau în copie simplă; e. certificat de naştere, scanat sau în copie simplă;
 5. certificat de căsătorie, scanat sau în copie simplă, pentru candidaţii care şi-au schimbat numele prin căsătorie;
 6. adeverinţă medicală, scanată sau în copie simplă, eliberată de medicul de familie sau de medicul instituţiei de învăţământ superior absolvite, cu cel mult o lună înainte de data înscrierii (cu precizările: clinic sănătos; este/nu este în evidenţă cu o boală cronică);
 7. 3 (trei) fotografii 3x4 cm sau o fotografie digitală portret, în format .jpg;
 8. certificat de competență lingvistică, pentru candidații care se înscriu la programele cu predare în limba străină, eliberat de instituții abilitate a căror listă va fi afișată pe pagina web a facultății sau de Departamentul de Filologie al Facultății de Litere și Științe din cadrul Universității Petrol-Gaze din Ploiești în urma unui test on-line, care se va susține în perioada admiterii.
Cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene

Dosarul de concurs al cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului European şi ai Confederaţiei Elveţiene trebuie să conţină în mod obligatoriu şi atestatul de recunoaştere a studiilor efectuate de aceştia în afara României, obţinut de la direcţia de specialitate din cadrul MEC, precum și certificatul de competență lingvistică pentru limba română eliberat de Colectivul de limbă, cultură și civilizație românească din cadrul Departamentului de Filologie (Facultatea de Litere și Științe) al Universității Petrol-Gaze din Ploiești.

Rezultate admitere Licență

Sesiunea IULIE

Rezultatele sesiunii de admitere vor fi publicate aici

Sesiunea SEPTEMBRIE

Rezultatele sesiunii de admitere vor fi publicate aici

Rezultate admitere MASTER

Sesiunea SEPTEMBRIE

Rezultatele sesiunii de admitere vor fi publicate aici