• Ultima actualizare: Friday 12 July 2024, 07:53
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE
upg logo facult

Business Administration

Cybernetics, Economic Informatics, Finance and Accountancy

Business Administration

Istoricul şi resursele umane ale departamentului

Departamentul Administrarea Afacerilor a apărut în urma deciziei de reorganizare a Facultăţii de Ştiinţe Economice, prin Hotărârea Senatului UPG Ploieşti nr.329/27 martie 2014 constituindu-se din membrii Departamentului de Economie, Marketing şi Administrarea Afacerilor (mai puţin colectivul de Ştiinţe socio-umane şi juridice) şi membrii Departamentului Management, Contabilitate si Finanţe (prin colectivul de Management). Departamentul de Economie, Marketing şi Administrarea Afacerilor s-a constituit iniţial drept Catedra de Economie Politică, iar din anul 1995 a funcţionat sub denumirea de Catedra de Economie, Finanţe şi Contabilitate.

Începând din 01.05.2005 Catedra de Economie şi Administrarea Afacerilor s-a desprins din Catedra de Economie, Finanţe şi Contabilitate, iar din iulie 2011 funcţionează sub denumirea de Departamentul de Economie, Marketing şi Administrarea Afacerilor. Departamentul de Management, Contabilitate şi Finanţe s-a constituit în luna iunie 2011, prin fuziunea dintre catedra de Management-Marketing şi catedra de Finanţe, Contabilitate şi Analiză Economică. Catedra Management-Marketing a luat fiinţă ca urmare a necesităţii de extindere a învăţământului superior din cadrul fostului IPG Ploiesti, ca o restructurare a acestuia în condiţiile noi impuse de economia de piaţă. Catedra a funcţionat sub aceasta denumire din anul universitar 1993/1994 şi s-a format prin desprinderea din Catedra de Management şi Inginerie de Zăcământ din cadrul Facultăţii de Foraj, care s-a integrat permanent în activitatea de cercetare prin realizarea a zeci de contracte de cercetare în colaborare cu diverse institute de profil din ţară.

Misiunea departamentului

Misiunea Departamentului Administrarea Afacerilor este de a forma specialişti cu pregătire superioară în domeniul economic şi de a dezvolta resursele necesare desfăşurării activităţii de cercetare ştiinţifică. Pentru îndeplinirea acestei misiuni departamentul asigură şi dezvoltă resursele necesare susţinerii proceselor de educaţie şi de cercetare ştiinţifică, la standardele de calitate impuse de transformările din învăţământul superior şi în conformitate cu Carta Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti.

Obiective principale ale departamentului
 • se ocupă de organizarea şi desfăşurarea activităţilor didactice aferente specializărilor de la programele de licenţă: Merceologie şi Managementul calităţii, Economia comerţului, turismului şi serviciilor şi Management pentru obţinerea competenţelor necesare obţinerii statutului de economist şi integrarea facilă pe piaţa muncii;
 • se ocupă de organizarea şi desfăşurarea activităţilor didactice aferente specializărilor de la programele de masterat: Managementul Sistemelor Microeconomice, Managementul Sectorului Public, Administrarea şi Finanţarea Proiectelor de Dezvoltare, Strategii în Afaceri Internaţionale şi respectiv, Administrarea Afacerilor în Industria de Petrol şi Gaze;
 • oferă condiţii pentru a satisface cerinţele referitoare la însuşirea de către studenţi a tematicii disciplinelor economice înscrise în planurile de învăţământ ale specializărilor existente în universitatea noastră;
 • are în vedere coordonarea şi îndrumarea activităţii de cercetare ştiinţifică a studenţilor;
 • realizează proiecte locale, regionale, naţionale şi internaţionale care implică problematica ştiinţelor economice, prin forţe proprii sau cooperare cu alţi parteneri interesaţi;
  asigură consultanţa necesară în probleme economice la solicitarea celorlalte departamente din Universitate;
 • facilitează dezvoltarea şi diseminarea cercetării individuale şi colective a membrilor departamentului asigurând condiţiile pentru valorificarea prin diferite forme (sesiuni ştiinţifice, workshop-uri, simpozioane), inclusiv Buletinul Ştiinţific UPG seria Ştiinţe Economice – Economic Insights –Trends and Challenges.
Direcţii principale de educaţie şi cercetare
 • modelarea pregătirii profesionale pentru adaptarea rapidă la schimbările din viaţa economico-socială;
 • asigurarea calităţii programelor de studii în concordanţă cu exigenţele specifice ţărilor din Uniunea Europeană;
 • orientarea eforturilor creatoare ale cadrelor didactice şi studenţilor pentru ridicarea standardelor profesionale şi de competitivitate;
 • formarea şi dezvoltarea activităţii de cercetare ştiinţifică în specializările gestionate de departament;
 • sprijin şi orientare pentru efectuarea de stagii de formare profesională prin intermediul burselor acordate studenţilor în vederea participării la programe de instruire în străinătate;
 • utilizarea metodelor moderne de transmitere a cunoştinţelor către studenţi, cu accent pe studiile aplicative;
 • gestionarea optimă a activităţilor specifice procesului instructiv-educativ şi de cercetare;
 • promovarea unui program de învăţământ modern şi interdisciplinar, bazat pe calitate şi competitivitate.
Modalităţi de valorificare a rezultatelor cercetării

Cercetarea științifică s-a desfăşurat şi se desfăşoară în cadrul proiectelor individuale şi colective ale membrilor departamentului şi este valorificată în principal prin:

 • editarea de cursuri universitare, cărţi de specialitate sau monografii la editura universităţii, la edituri reprezentative locale şi centrale;
 • publicarea de articole ştiinţifice în reviste de specialitate din ţară şi străinătate;
 • participarea cu lucrări sau comunicări la sesiuni ştiinţifice organizate în universitatea noastră sau în alte centre universitare din ţară şi străinătate;
 • organizarea de seminarii ştiinţifice şi workshop-uri pe subiecte definitorii domeniului economico-social;
 • editarea Buletinului U.P.G. seria Ştiinţe Economice – Economic Insights –Trends and Challenges;
 • constituirea unor parteneriate diverse şi a unor echipe de cercetare pluridisciplinare în cadrul unor noi proiecte de cercetare, granturi şi contracte în baza colaborărilor şi experienţelor anterioare.
Colaborări şi parteneri
 • University of the West of Scotland, Paisley, UK
 • Pamukkale University, Turkey
 • UNED Madrid, Spain
 • Institute of Agricultural Economics (IAE) Belgrade, Serbia
 • Universidad de Alcala, Spain
 • Universitatea Tehnică a Moldovei – Chişinău, Moldova
 • University of Coventry, UK,
 • University of Angers, France
 • Academia Română - Institutul Naţional de Cercetări Economice
 • Academia de Studii Economice – Bucureşti
 • Universitatea “Valahia” din Târgovişte
 • Universitatea Constantin Brâncuşi din Târgu-Jiu
 • Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava
 • Primăria Ploieşti
 • Camera de Comerţ şi Industrie Prahova
 • Casa de Cultură a Studenţilor Ploieşti
 • Liceul Economic din Ploieşti
 • Centrul Expoziţional Bucureşti

Department Director

Conf. univ. dr. Mureșan Jianu Daniel

Department Council


Conf. univ. dr. Sima Violeta

Lect. univ. dr. Mihai Valia Maria

Lect. univ. dr. Brezoi Alina

Staff

Prof. univ. dr. Andrei  Jean Vasile
E-mail:  andrei_jeanvasile@yahoo.com

Vezi Curriculum vitae

Prof. univ. dr. Buzoianu Daniela AngelaE-mail: danielabuzoianu@yahoo.com

Vezi Curriculum vitae

Prof. univ. dr. Mitu Augustin Constantin
E-mail: mitua@upg-ploiesti.ro

Vezi Curriculum vitae

Prof. univ. dr. Popescu Cătălin Nicolae
E-mail: cpopescu@upg-ploiesti.ro

Vezi Curriculum vitae

Prof. univ. dr. Rădulescu Irina Gabriela
E-mail: iri_radulescu@yahoo.com

Vezi Curriculum vitae

Prof. univ. dr. Stancu Adrian
E-mail: astancu@upg-ploiesti.ro

Vezi Curriculum vitae

Conf. univ. dr. Albu Mădălina Mihaela
E-mail: malbu@upg-ploiesti.ro

Vezi Curriculum vitae

Conf. univ. dr. Eftimie Mariana
E-mail: maryeftimie@yahoo.com

Vezi Curriculum vitae

Conf. univ. dr. Ene Corina
E-mail: studentimmc@yahoo.com

Vezi Curriculum vitae

Conf. univ. dr. Gheorghe Ileana Georgiana
E-mail: ileghe2016@gmail.com

Vezi Curriculum vitae

Conf. univ. dr. Mureşan Jianu Daniel
E-mail: jianu.muresan@upg-ploiesti.ro

Vezi Curriculum vitae

Conf. univ. dr. Oprea-Ciopi Mihaela
E-mail: mciopi@yahoo.com

Vezi Curriculum vitae

 

Conf. univ. dr. Oprea Gabriela
E-mail: management_gabi@yahoo.com

Vezi Curriculum vitae

Conf. univ. dr. Sima Violeta
E-mail: vsima@upg-ploiesti.ro

Vezi Curriculum vitae

Conf. univ. dr. Ungureanu Adrian Nicolae
E-mail: ungureanu_adrian2001@yahoo.com

Vezi Curriculum vitae

Lect. univ. dr. Bădiceanu Octavian
E-mail: csuploiesti@yahoo.com

Vezi Curriculum vitae

Lect. univ. dr. Brezoi Alina
E-mail:  alina_brezoi@yahoo.com

Vezi Curriculum vitae

Lect. univ. dr. Cristu Alice
E-mail: andreea.alicecristu@gmail.com

Vezi Curriculum vitae

Lect. univ. dr. Ioniţă Amalia
E-mail: ionita_amalia2003@yahoo.ro

Vezi Curriculum vitae

Lect. univ. dr. Mihai Maria Valia
E-mail: mihai_valia@yahoo.com

Vezi Curriculum vitae

Lect. univ. dr. Nedelcu Adrian
E-mail: nedelcuadrian@yahoo.com

Vezi Curriculum vitae

Lect. univ. dr. Oţelea Mihaela
E-mail: mihaspataru@yahoo.com

Vezi Curriculum vitae

Lect. univ. dr. Uţă Daniela
E-mail: daniela.uta@gmail.com

Vezi Curriculum vitae

 

Consulting professors

Auxiliary Staff

Referent Nasurla Turchian

Cybernetics, Economic Informatics, Finance and Accountancy

Mesajul directorului de departament

Am plăcerea mea să vă prezint Departamentul Cibernetică, Informatică Economică, Finanțe și Contabilitate, parte a Facultății de Științe Economice, din cadrul Universității Petrol Gaze din Ploiești și, de asemenea, să vă ofer câteva informații despre oportunitatea semnificativă pe care o aveți de a obține o diplomă în domeniul științelor economice.

Departamentul coordonează un număr de patru programe licență (Contabilitate și Informatică de Gestiune, învățământ cu frecvență, Contabilitate și Informatică de Gestiune, învățământ la distanță, Finanțe-Bănci și Informatică Economică) și respectiv două programe masterale (Managementul Sistemului Bancar și Tehnologii Informatice pentru Afaceri).

Întregul corp profesoral se preocupă să ofere o educație excepțională pentru toți studenții, pregătindu-i pentru o carieră de succes și plină de satisfacții în sectorul public, non-profit sau privat. Cadrele didactice aspiră la excelență în predare, cercetare și implicarea în comunitate, iar provocările cu care ne confruntăm astăzi ne obligă să insistăm pe aplicarea unor standarde înalte de educație și de integritate.

Vă invit să aflați mai multe despre departamentul nostru, despre impactul pe care îl are la nivel național, despre prioritățile noastre de cercetare și predare, intrând pe celelalte pagini de descriere a departamentului și respectiv contactându-ne direct. Pentru cei interesați în a schimba societatea în care trăim și în a genera un impact pozitiv, pentru cei dornici să abordeze provocările cu care se confruntă democrațiile în tranziție, Departamentul Cibernetică, Informatică Economică, Finanțe și Contabilitate oferă un mare număr de oportunități în acest sens.

 

Lect. univ. Dr. Tudorică Bogdan George

Director al Departamentului Cibernetică, Informatică Economică, Finanțe și Contabilitate


Prezentarea departamentului
Prezentare generală

Departamentul Cibernetică, Informatică Economică, Finanțe și Contabilitate funcționează în cadrul Facultății de Științe Economice, Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești. Departamentul cuprinde în momentul de față 29 de persoane (27 de cadre didactice – 4 profesori, 12 conferențiari, 9 lectori și 2 asistenți și 2 angajați cu atribuții tehnice și secretariale).

Istoric

Departamentul Cibernetică, Informatică Economică, Finanțe și Contabilitate a apărut în urma deciziei de reorganizare a Facultății de Științe Economice, prin Hotărârea Senatului UPG Ploiești nr. 329/27 martie 2014, constituindu-se din membrii Departamentului de Modelare, Analiză Economică și Statistică și o parte din membrii Departamentului Management, Contabilitate și Finanțe (colectivele de Contabilitate și Finanțe).

În iunie 2011 s-a înființat Departamentul de Modelare, Analiză Economică și Statistică, prin unificarea fostei Catedre de Matematică Economică și Informatică de Gestiune (înființată în 2002, la fondarea Facultății de Științe Economice) cu membrii colectivului de Analiză Economică, din cadrul fostei Catedre de Finanțe, Contabilitate și Analiză Economică (înființată în 2004 prin divizarea Catedrei de Economie, Finanțe și Contabilitate, creată la rândul ei în 1995, ca urmare a înființării în 1992 a Facultății de Litere și Științe în care erau încadrate și programele de studii cu profil economic).

Departamentul de Management, Contabilitate și Finanțe s-a constituit în luna iunie 2011, prin fuziunea dintre catedra de Management-Marketing și catedra de Finanțe, Contabilitate și Analiză Economică (colectivele de Contabilitate și Finanțe). Catedra de Management-Marketing a luat ființă ca urmare a necesității de extindere a învățământului superior din cadrul fostului IPG Ploiești, ca o restructurare a acestuia, în condițiile noi impuse de economia de piață. Catedra a funcționat sub aceasta denumire din anul universitar 1993-1994 și s-a format prin desprinderea din Catedra de Management și Inginerie de Zăcământ, din cadrul Facultății de Foraj, care s-a integrat permanent în activitatea de cercetare prin realizarea a zeci de contracte de cercetare în colaborare cu diverse institute de profil din tara.

Obiective principale
 • pregătirea studenților de la specializările de licență și masterat gestionate de departament (Informatică Economică, Contabilitate și Informatică de Gestiune, Finanțe, precum și Managementul Sistemului Bancar și Tehnologii Informatice pentru Afaceri) pentru a dobândi competențe prin intermediul cărora să se integreze ușor pe piața muncii;
 • actualizarea continuă a curriculei programelor de studiu coordonate de către departament, de așa natură încât aceste programe să ofere permanent un avantaj competitiv absolvenților;
 • prestarea de activitate de cercetare recunoscută pe plan național și internațional, diseminarea rezultatelor cercetării în publicații recunoscute;
 • colaborarea reciproc avantajoasă cu mediul de afaceri – participarea la proiecte comune de cercetare-dezvoltare, realizarea de programe de formare continuă, dar și informarea și orientarea profesională a studenților către angajatori;
 • instruirea studenților de la celelalte specializări ale Facultății de Științe Economice, precum și de la celelalte facultăți din cadrul Universității de Petrol-Gaze din Ploiești, astfel încât să obțină competente de bază în domeniul Ciberneticii, Statisticii și Informaticii Economice, al Contabilității și al Finanțelor.
Direcții principale de cercetare
 • modelarea proceselor economice;
 • baze de date relaționale și non-relaționale;
 • analiza datelor și tehnici de data mining;
 • econometrie;
 • inteligență artificială și sisteme suport de decizie inteligente;
 • tehnologii web și programare avansată web;
 • grafică asistată de calculator;
 • e-Society;
 • geometrie diferențială și computațională;
 • analiză economică-financiară;
 • contabilitate;
 • finanțe.
Colaborare educațională cu parteneri din industrie

În cadrul obiectivului de menținere a actualității și a nivelului de interes al programelor de studii, colectivul departamentului depune eforturi permanente de integrare în curricula și adăugare la aceasta a unor componente educaționale furnizate de angajatori de marcă. Astfel, în cadrul departamentului funcționează o academie locală Cisco, un cadru didactic este instructor autorizat Cisco, patru cadre didactice sunt instructori autorizați Oracle și două cadre didactice sunt membri în Inițiativa Academică IBM. Prin intermediul cadrelor didactice care îndeplinesc și rolul de instructori sunt puse la dispoziția studenților, în cadrul curriculei normale și în afara acesteia, în mod gratuit, un număr de mai mult de 70 de cursuri Cisco, Oracle, IBM și Google, plus acces oferit studenților și cadrelor didactice în mod gratuit sau în condiții foarte avantajoase la software Microsoft, Oracle, IBM și de la alte companii, precum și la pachetele G Suite for Education și Office 365.

Laboratoare

Departamentul dispune de 4 laboratoare aflate în corpul J la etajul I:

 • Laboratorul 1 (sala J I 1);
 • Laboratorul 2 (sala J I 11);
 • Laboratorul 3 (sala J I 2);
 • Laboratorul 4 (sala J I 10).

Department Director

Lect. univ. Dr. Tudorică Bogdan George

Department Council

Prof. univ. dr. DUȘMĂNESCU DOREL
doreld@upg-ploiesti.ro

Conf. univ. dr. PANAIT MIRELA
mirela.matei@upg-ploiesti.ro

Conf. univ. dr. TĂNĂSESCU ANA
ana.tanasescu@upg-ploiesti.ro

Conf. univ. dr. TEODORESCU CRISTIAN
cteodorescu@upg-ploiesti.ro

Staff

Collaborators of the department

Prof. univ. dr. ZAHARIA MARIAN
marian.zaharia@upg-ploiesti.ro

Auxiliary staff:

Ec. Stan Violeta

Ultima actualizare:
Friday, 12 July 2024, 07:53