Căutare pe site:


Având în vedere demararea proiectului Bursa Student Antreprenor, Cod Proiect 125077, începând cu data de 10.10.2019, facem înscrierea studenților interesați de proiect și care îndeplinesc următoarele condiții.

Studenții eligibili sunt:

  1. Studenți cu domiciliu sau reședință în zone rurale
  2. Studenți dezavantajați economic (condițiile corespunzătoare bursei sociale)
  3. Studenți de etnie romă
  4. Studenți netradiționali (adulți care au amânat înscrierea în învățământul terțiar și nu s-au înscris la facultate în același an calendaristic în care au absolvit liceul).

Menționăm faptul că studenții ce pot fi incluși în grupul țintă sunt:

  • pentru facultățile tehnice - studenții din anul III – care să prezinte dovada absolvirii studiilor de licență maxim 6 luni de la 31 mai 2021 (data de finalizare a proiectului)
  • pentru Facultățile de Științe Economice și Litere și Științe studenții din anul II – care sa prezinte dovada absolvirii studiilor de licență maxim 6 luni de la 31 mai 2021 (data de finalizare a proiectului).

Grupul țintă este format din 450 de studenți și 85 cadre didactice. Studenții vor beneficia de bursă, vor fi instruiți în domeniul antreprenorial și vor obține certificat ANC, iar cadrele didactice vor obține competențe antreprenoriale și certificat ANC.

Pentru studenții Facultății de Științe Economice înscrierea se poate face la secretariatul facultății sau la adresa de mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (printr-un mesaj în care se menționează numele, prenumele, programul de studii, anul de studii, adresa de email de contact, numărul de telefon).


În atenția studenților Facultății de Științe Economice,

Conform Hotărârii Consiliului de Administrație al Universității Petrol-Gaze din Ploiești din data de 23.01.2019, accesul studenților în Universitate, începând cu data de 28 ianuarie 2019, se prelungește, după următorul program:
- luni-vineri, până la ora 22.00;
- sâmbătă-duminică, până la ora 21.00.

Sălile deschise, conform programului, sunt Ip5 și Ip7.

De asemenea, studenții care vor să studieze au acces și la Centrul de Învățare al Universității (fosta Sală de lectură), în programul normal de funcționare al acesteia.

Acasă

Bine aţi venit pe site-ul Facultăţii de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti.

Site-ul este permanent "în construcţie" şi noi elemente sunt adăugate în fiecare zi. Dacă ceva nu a apărut încă pe site dar ar trebui să fie aici, reveniţi peste câteva zile şi veţi găsi.