Căutare pe site:

INVITAȚIE la SESIUNEA NAȚIONALĂ DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE STUDENȚEȘTI „ECONOMIA ȘI SOCIETATEA DIGITALĂ” Ediția a III-a

În perioada 06-08 noiembrie 2019, FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE și SOCIETATEA ANTREPRENORIALĂ STUDENȚEASCĂ din cadrul UNIVERSITĂȚII PETROL-GAZE DIN PLOIEȘTI derulează proiectul SESIUNEA NAȚIONALĂ DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE STUDENȚEȘTI „ECONOMIA ȘI SOCIETATEA DIGITALĂ”, ediția a III-a.

Scopul activității îl reprezintă: stimularea performanțelor studenților economiști în activitatea de cercetare științifică; recompensarea performanțelor de vârf în pregătirea profesional-științifică a studenților; reabilitarea interesului tinerilor pentru evenimente științifice.

Descrierea activității

Această manifestare este dedicată studenților de la programele de studiu de licență și master, de la facultățile de profil economic. Lucrările participante trebuie să întrunească girul cadrelor didactice universitare coordonatoare și să fie recomandate/selectate la nivel de facultate participantă. Manifestarea va avea trei secțiuni:

 1. Economia și Societatea Digitală;
 2. Tehnici de calcul moderne;
 3. Inteligența Afacerilor.

Ne face o deosebită plăcere să invităm studenții facultății dumneavoastră să participe la SESIUNEA NAȚIONALĂ DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE STUDENȚEȘTI „ECONOMIA ȘI SOCIETATEA DIGITALĂ”, ediția a III-a care se va organiza în perioada 06-08 noiembrie 2019, în campusul Universității Petrol-Gaze din Ploiești. Cheltuielile pentru serviciile de cazare și de masă vor fi suportate de către Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, cu sprijinul Ministerul Educației Naționale. Cazarea participanților va fi asigurată în Campusul Universitar. Alăturăm acestei invitații FIȘA DE ÎNSCRIERE, cu rugămintea de a le transmite cadrelor didactice de specialitate și a transmite informația în rândul studenților din cadrul facultății dumneavoastră.

Pentru realizarea programului acestei manifestări științifice, așteptăm pe adresa de mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , până la data de 4 noiembrie 2019, orele 20.00, fișa de înscriere completată, titlurile comunicărilor științifice și abstractele, în limba română și engleză, de 250-300 de cuvinte, precizând domeniul ales. Lucrările care participă la această competiție pot fi elaborate și prezentate în echipă. Acestea trebuie să cuprindă maxim 8 pagini, respectând condițiile de tehnoredactare și trebuie transmise până pe data de 6 noiembrie 2019.

Decan, Conf. univ. dr. Aurelia PĂTRAȘCU

Fișa de înscriere: http://se.upg-ploiesti.ro/images/evenimente/fisa_inscriere_economie_si_societate_digitala_2019.docx

Condiții de tehnoredactare: http://se.upg-ploiesti.ro/images/evenimente/conditii_tehnoredactare.docx


INVITAȚIE

În perioada 13-15 noiembrie 2019, SOCIETATEA ANTREPRENORIALĂ STUDENȚEASCĂ și FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE din cadrul UNIVERSITĂȚII PETROL-GAZE DIN PLOIEȘTI derulează proiectul SESIUNEA NAȚIONALĂ DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE STUDENȚEȘTI „SURSELE DE ENERGIE ÎN DEZVOLTAREA ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR DURABILE”, ediția a III-a.

Scopul activității îl reprezintă: stimularea performanţelor studenţilor în activitatea de cercetare ştiinţifică, crearea unui cadru stimulativ de exprimare şi afirmare profesională, imprimarea caracterului transdisciplinar al proiectului. Ne face o deosebită plăcere să vă invităm miercuri, 13 noiembrie 2019, începând cu ora 12:00, în Amfiteatrul AP9 al Universității Petrol-Gaze din Ploiești, la deschiderea oficială a SESIUNII NAȚIONALE DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE STUDENȚEȘTI „SURSELE DE ENERGIE ÎN DEZVOLTAREA ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR DURABILE”, ediția a III-a și folosim această ocazie pentru a vă transmite, încă o dată, cele mai bune gânduri ale noastre!

Cu deosebit respect,

Comitetul de Organizare din cadrul Societății Antreprenoriale Studențești

(clic aici pentru a vedea invitația in format PDF)

Fișa de înscriere: http://se.upg-ploiesti.ro/images/evenimente/fisa_inscriere_surse_2019.docx

Condiții de tehnoredactare: http://se.upg-ploiesti.ro/images/evenimente/conditii_tehnoredactare_surse_2019.docx


Proiectul Dezvoltarea Spiritului de Lider al Studenţilor și Absolvenţilor Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti - Oferă studenţilor şi absolvenţilor în primii 3 ani de la absolvire, prin cele două cursuri. Manager de Proiect şi Leadership şi managementul echipei de înaltă performanţă, dobândire de competenţe manageriale şi cunoştiinţe antreprenoriale necesare în perspectiva unei cariere de succes.

Mai multe informații despre activitățile proiectului pot fi găsite aici: Informații despre evenimentul de deschidere a proiectului.


Având în vedere demararea proiectului Bursa Student Antreprenor, Cod Proiect 125077, începând cu data de 10.10.2019, facem înscrierea studenților interesați de proiect și care îndeplinesc următoarele condiții.

Studenții eligibili sunt:

 1. Studenți cu domiciliu sau reședință în zone rurale
 2. Studenți dezavantajați economic (condițiile corespunzătoare bursei sociale)
 3. Studenți de etnie romă
 4. Studenți netradiționali (adulți care au amânat înscrierea în învățământul terțiar și nu s-au înscris la facultate în același an calendaristic în care au absolvit liceul).

Menționăm faptul că studenții ce pot fi incluși în grupul țintă sunt:

 • pentru facultățile tehnice - studenții din anul III – care să prezinte dovada absolvirii studiilor de licență maxim 6 luni de la 31 mai 2021 (data de finalizare a proiectului)
 • pentru Facultățile de Științe Economice și Litere și Științe studenții din anul II – care sa prezinte dovada absolvirii studiilor de licență maxim 6 luni de la 31 mai 2021 (data de finalizare a proiectului).

Grupul țintă este format din 450 de studenți și 85 cadre didactice. Studenții vor beneficia de bursă, vor fi instruiți în domeniul antreprenorial și vor obține certificat ANC, iar cadrele didactice vor obține competențe antreprenoriale și certificat ANC.

Pentru studenții Facultății de Științe Economice înscrierea se poate face la secretariatul facultății sau la adresa de mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (printr-un mesaj în care se menționează numele, prenumele, programul de studii, anul de studii, adresa de email de contact, numărul de telefon).


În anul 2019, Facultatea de Științe Economice și partenerii săi organizează următoarele activități cu caracter și științific și educațional:

 • Proiectul "ŞCOALA DE EXCELENȚĂ ÎN TURISM ȘI ANTREPRENORIAT"- ediția a V-a
 • Proiectul "EDUCAȚIE ȘI DEZVOLTARE SUSTENABILĂ ÎN U.E.28" – ediția a VI-a
 • Proiectul "OPTIMIZAREA INSERȚIEI ABSOLVENȚILOR PE PIAȚA MUNCII"
 • Proiectul "SOCIETĂȚILE ANTREPRENORIALE STUDENȚEȘTI ÎN ROMÂNIA STUDENŢILOR CREATIVI"
 • Sesiunea națională de comunicări stiințifice studențești "ECONOMIA ȘI SOCIETATEA DIGITALĂ" - Ediția a III-a
 • Proiectul "SURSELE DE ENERGIE ÎN DEZVOLTAREA ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR DURABILE"

Mai multe informații despre aceste activități pot fi obținute de aici.


În atenția studenților Facultății de Științe Economice,

Conform Hotărârii Consiliului de Administrație al Universității Petrol-Gaze din Ploiești din data de 23.01.2019, accesul studenților în Universitate, începând cu data de 28 ianuarie 2019, se prelungește, după următorul program:
- luni-vineri, până la ora 22.00;
- sâmbătă-duminică, până la ora 21.00.

Sălile deschise, conform programului, sunt Ip5 și Ip7.

De asemenea, studenții care vor să studieze au acces și la Centrul de Învățare al Universității (fosta Sală de lectură), în programul normal de funcționare al acesteia.

Acasă

Bine aţi venit pe site-ul Facultăţii de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti.

Site-ul este permanent "în construcţie" şi noi elemente sunt adăugate în fiecare zi. Dacă ceva nu a apărut încă pe site dar ar trebui să fie aici, reveniţi peste câteva zile şi veţi găsi.