• Ultima actualizare: Marți 22 Noiembrie 2022, 07:58
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Workshop „Direcții de interes ale firmelor românești în consultanța și cercetarea aplicată, acordate de mediul universitar”

Asociația Facultăților de Economie din România, Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, Facultatea de Științe Economice și Asociația Generală a Economiștilor din România - filiala Prahova au organizat, în 5 decembrie 2017, workshop-ul „Direcții de interes ale firmelor românești în consultanța și cercetarea aplicată, acordate de mediul universitar”.

Parteneri: Societatea Antreprenorială Studențească din cadrul Universității Petrol-Gaze din Ploiești, Facultatea de Tehnologia Petrolului și Petrochimie, Facultatea de Ingineria Petrolului și Gazelor, Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică, Uniunea Generală a Industriașilor din România (U.G.I.R.) - Prahova, Camera de Comerţ şi Industrie Prahova, Patronatul Întreprinderilor Mici și Mijlocii Prahova, Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați, Filiala Prahova, Ploieşti.

https://www.facebook.com/FSEUPG/posts/1576837359019600