• Ultima actualizare: Luni 12 Iunie 2023, 14:16
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE
upg logo facult

Workshop „Direcții de interes ale firmelor românești în consultanța și cercetarea aplicată, acordate de mediul universitar”

Asociația Facultăților de Economie din România, Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, Facultatea de Științe Economice și Asociația Generală a Economiștilor din România - filiala Prahova au organizat, în 5 decembrie 2017, workshop-ul „Direcții de interes ale firmelor românești în consultanța și cercetarea aplicată, acordate de mediul universitar”.

Parteneri: Societatea Antreprenorială Studențească din cadrul Universității Petrol-Gaze din Ploiești, Facultatea de Tehnologia Petrolului și Petrochimie, Facultatea de Ingineria Petrolului și Gazelor, Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică, Uniunea Generală a Industriașilor din România (U.G.I.R.) - Prahova, Camera de Comerţ şi Industrie Prahova, Patronatul Întreprinderilor Mici și Mijlocii Prahova, Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați, Filiala Prahova, Ploieşti.

https://www.facebook.com/FSEUPG/posts/1576837359019600