• Ultima actualizare: Luni 14 Iunie 2021, 14:21
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Anunțuri și noutăți

Anunt important

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL UNIVERSITĂȚII PETROL – GAZE DIN PLOIEȘTI, HOTĂRÂREA NR. 8 din ȘEDINȚA din 17 februarie 2021

Art. 1 Consiliul de Administrație a hotărât ca, începând cu 1 martie 2021, pe durata a 7 săptămâni, la toate programele de studii universitare de licență și master, formele IF, ID și FR și pentru toți anii de studiu, activitățile didactice de seminar, laborator, proiect, precum și susținerea examenelor de disertație în sesiunea martie 2021 să se desfășoare on site în universitate, iar activitățile didactice de curs să se desfășoare on-line.