Căutare pe site:

Paginile acestui site:

Vizitatori unici:

free counters

Vizite pe acest site:

 • Număr afișări articole : 863356

Prezentarea departamentului

Istoric

Departamentul Cibernetică, Informatică Economică, Finanțe și Contabilitate a apărut în urma deciziei de reorganizare a Facultăţii de Ştiinţe Economice, prin Hotărârea Senatului UPG Ploieşti nr. 329/27 martie 2014, constituindu-se din membrii Departamentului de Modelare, Analiză Economică şi Statistică şi o parte din membrii Departamentului Management, Contabilitate şi Finanţe (colectivele de Contabilitate şi Finanţe).

În iunie 2011 s-a înfiinţat Departamentul de Modelare, Analiză Economică şi Statistică, prin unificarea Catedrei de Matematică Economică şi Informatică de Gestiune cu colectivul de Analiză Economică, din cadrul Catedrei de Finanţe, Contabilitate şi Analiză Economică.

Departamentul de Management, Contabilitate şi Finanţe s-a constituit în luna iunie 2011, prin fuziunea dintre catedra de Management-Marketing şi catedra de Finanţe, Contabilitate şi Analiză Economică. Catedra Management-Marketing a luat fiinţă ca urmare a necesităţii de extindere a învăţământului superior din cadrul fostului IPG Ploiești, ca o restructurare a acestuia, în condiţiile noi impuse de economia de piaţă. Catedra a funcţionat sub aceasta denumire din anul universitar 1993/1994 şi s-a format prin desprinderea din Catedra de Management şi Inginerie de Zăcământ, din cadrul Facultăţii de Foraj, care s-a integrat permanent în activitatea de cercetare prin realizarea a zeci de contracte de cercetare în colaborare cu diverse institute de profil din ţară.

Prin reorganizarea Facultăţii de Ştiinţe Economice şi a departamentelor acesteia, departamentul nostru cuprinde 32 de persoane.

Obiective principale

 • pregătirea studenţilor de la specializările de licență şi masterat gestionate de departament (Informatică Economică, Contabilitate și Informatică de Gestiune, Finanțe, precum şi Tehnologii Informatice pentru Afaceri) pentru a dobândi competenţe prin intermediul cărora să se integreze uşor pe piaţa muncii;
 • instruirea studenţilor de la celelalte specializări ale Facultăţii de Ştiinţe Economice, precum şi de la celelalte facultăţi din cadrul Universităţii de Petrol-Gaze din Ploieşti, astfel încât să obţină competenţe de bază în domeniul Ciberneticii, Statisticii şi Informaticii Economice, dar şi în domeniul Contabilităţii şi al Finanţelor.

Direcţii principale de cercetare

 • modelarea proceselor economice;
 • baze de date relaţionale şi non-relaţionale;
 • analiza datelor şi tehnici de data mining;
 • econometrie;
 • inteligenţă artificială şi sisteme suport de decizie inteligente;
 • tehnologii web şi programare avansată web;
 • grafică asistată de calculator;
 • e-society;
 • geometrie diferenţială şi computatională;
 • analiză economico-financiară;
 • contabilitate;
 • finanțe.

Laboratoare

Departamentul dispune de 4 laboratoare aflate în corpul J la etajul I:

 • Laboratorul 1 (sala J I 1);
 • Laboratorul 2 (sala J I 11);
 • Laboratorul 3 (sala J I 2);
 • Laboratorul 4 (sala J I 10).