Căutare pe site:

Paginile acestui site:

Vizitatori unici:

free counters

Vizite pe acest site:

 • Număr afișări articole : 879821

Mesajul directorului de departament

Este plăcerea mea să vă prezint Departamentul Cibernetică, Informatică Economică, Finanțe și Contabilitate, parte a Facultății de Științe Economice, din cadrul Universității Petrol Gaze din Ploiești, și, de asemenea, să vă ofer câteva informații despre oportunitatea semnificativă pe care o aveți de a obține o diplomă în domeniul științelor economice. Departamentul nostru a fost recent înființat și oferă programe foarte bune de licență și master. Întregul corp profesoral se preocupă să ofere o educație excepțională pentru toți studenții, pregătindu-i pentru o carieră de succes și plină de satisfacții în sectorul public, non-profit sau privat. Membrii lui aspiră la excelență în predare, cercetare și implicarea în comunitate, iar provocările cu care ne confruntăm astăzi ne obligă să insistăm pe aplicarea unor standarde înalte de educație și de integritate.

Vă invit să aflați mai multe despre departamentul nostru, despre impactul pe care îl are la nivel național, despre prioritățile noastre de cercetare și predare, intrând pe pagina de internet a Facultății. Pentru cei interesați în a schimba societatea în care trăim și în a genera un impact pozitiv, pentru cei dornici să abordeze provocările cu care se confruntă democrațiile în tranziție, Departamentul Cibernetică, Informatică Economică, Finanțe și Contabilitate oferă nenumărate posibilități în acest sens.

 

Conf. univ. dr. Aurelia Pătrașcu

Modificat in ziua de Luni, 30 Martie 2015 20:57

Prezentarea departamentului

Istoric

Departamentul Cibernetică, Informatică Economică, Finanțe și Contabilitate a apărut în urma deciziei de reorganizare a Facultăţii de Ştiinţe Economice, prin Hotărârea Senatului UPG Ploieşti nr. 329/27 martie 2014, constituindu-se din membrii Departamentului de Modelare, Analiză Economică şi Statistică şi o parte din membrii Departamentului Management, Contabilitate şi Finanţe (colectivele de Contabilitate şi Finanţe).

În iunie 2011 s-a înfiinţat Departamentul de Modelare, Analiză Economică şi Statistică, prin unificarea Catedrei de Matematică Economică şi Informatică de Gestiune cu colectivul de Analiză Economică, din cadrul Catedrei de Finanţe, Contabilitate şi Analiză Economică.

Departamentul de Management, Contabilitate şi Finanţe s-a constituit în luna iunie 2011, prin fuziunea dintre catedra de Management-Marketing şi catedra de Finanţe, Contabilitate şi Analiză Economică. Catedra Management-Marketing a luat fiinţă ca urmare a necesităţii de extindere a învăţământului superior din cadrul fostului IPG Ploiești, ca o restructurare a acestuia, în condiţiile noi impuse de economia de piaţă. Catedra a funcţionat sub aceasta denumire din anul universitar 1993/1994 şi s-a format prin desprinderea din Catedra de Management şi Inginerie de Zăcământ, din cadrul Facultăţii de Foraj, care s-a integrat permanent în activitatea de cercetare prin realizarea a zeci de contracte de cercetare în colaborare cu diverse institute de profil din ţară.

Prin reorganizarea Facultăţii de Ştiinţe Economice şi a departamentelor acesteia, departamentul nostru cuprinde 32 de persoane.

Obiective principale

 • pregătirea studenţilor de la specializările de licență şi masterat gestionate de departament (Informatică Economică, Contabilitate și Informatică de Gestiune, Finanțe, precum şi Tehnologii Informatice pentru Afaceri) pentru a dobândi competenţe prin intermediul cărora să se integreze uşor pe piaţa muncii;
 • instruirea studenţilor de la celelalte specializări ale Facultăţii de Ştiinţe Economice, precum şi de la celelalte facultăţi din cadrul Universităţii de Petrol-Gaze din Ploieşti, astfel încât să obţină competenţe de bază în domeniul Ciberneticii, Statisticii şi Informaticii Economice, dar şi în domeniul Contabilităţii şi al Finanţelor.

Direcţii principale de cercetare

 • modelarea proceselor economice;
 • baze de date relaţionale şi non-relaţionale;
 • analiza datelor şi tehnici de data mining;
 • econometrie;
 • inteligenţă artificială şi sisteme suport de decizie inteligente;
 • tehnologii web şi programare avansată web;
 • grafică asistată de calculator;
 • e-society;
 • geometrie diferenţială şi computatională;
 • analiză economico-financiară;
 • contabilitate;
 • finanțe.

Laboratoare

Departamentul dispune de 4 laboratoare aflate în corpul J la etajul I:

 • Laboratorul 1 (sala J I 1);
 • Laboratorul 2 (sala J I 11);
 • Laboratorul 3 (sala J I 2);
 • Laboratorul 4 (sala J I 10).
Modificat in ziua de Luni, 30 Martie 2015 20:56

Componența departamentului

Director Departament    

 • Lect. univ. dr. TUDORICĂ BOGDAN GEORGE

Consiliul departamentului

 • Prof. univ. dr. DUȘMĂNESCU DOREL
 • Conf. univ. dr. PANAIT MIRELA
 • Conf. univ. dr. TĂNĂSESCU ANA
 • Lect. univ. dr. TEODORESCU CRISTIAN

Membrii departamentului

 • Prof. univ. dr. DUȘMĂNESCU DOREL
 • Prof. univ. dr. LAZĂR CORNEL
 • Prof. univ. dr. VÎLCU GABRIEL
 • Prof. univ. dr. ZAHARIA MARIAN
 • Conf. univ. dr. ENĂCHESCU DANIELA
 • Conf. univ. dr. HARALAMBIE GEORGE
 • Conf. univ. dr. IACOVOIU VIORELA
 • Conf. univ. dr. IOV DANIELA
 • Conf. univ. dr. IVAN MIHAIL VINCENTIU
 • Conf. univ. dr. LAZĂR MIRELA
 • Conf. univ. dr. PANAIT MIRELA
 • Conf. univ. dr. PĂTRAȘCU AURELIA
 • Conf. univ. dr. STRĂOANU BONI
 • Conf. univ. dr. TĂNĂSESCU ANA
 • Conf. univ. dr. TEODORESCU CRISTIAN
 • Conf. univ. dr. ȚEGLEDI MONICA
 • Lect. univ. dr. BUCUR CRISTIAN
 • Lect. univ. dr. DUMITRU ILEANA
 • Lect. univ. dr. ENESCU GEORGE
 • Lect. univ. dr. ISBĂȘOIU DAN
 • Lect. univ. dr. PĂUNESCU LOREDANA
 • Lect. univ. dr. POPESCU GEORGIANA
 • Lect. univ. dr. TUDORICĂ BOGDAN
 • Lect. univ. dr. ZEFINESCU CARMEN
 • Asist. univ. dr. COJOCARU ELENA
 • Asist. univ. dr. PODAȘCĂ RALUCA
 • Asist. univ. dr. TEODORESCU ANA MARIA
 • Asist. univ. dr. VOICA CĂTĂLIN

​Personal tehnico-administrativ:

 • Ec. Stan Violeta
Modificat in ziua de Miercuri, 01 Februarie 2017 14:42