Căutare pe site:

Program de audiențe

Decan: conf. dr. PĂTRAȘCU AURELIA – marți: 12:30-13:30, birou decan FSE – corp A, etajul I

Prodecan: conf. dr. ALBU MĂDĂLINA – marți: 13:00-14:00, birou prodecani FSE – corp A, etajul I

Prodecan: lect. dr. BREZOI ALINA – luni: 12:00-13:00, birou prodecani FSE – corp A, etajul I

Prodecan: conf. dr. TĂNĂSESCU ANA – vineri: 12:00-13:00, birou prodecani FSE – corp A, etajul I

Director Departament ADA: conf. dr. RĂDULESCU IRINA – joi: 10:00-11:00, birou – corp J, parter, camera J P 9

Director Departament CIF: lect. dr. TUDORICĂ BOGDAN GEORGE – luni: 11:40-12:40, birou - corp J, etajul I, camera J I 5