Căutare pe site:

Cup, Champion, Award, Trophy, Winner, AchievementMultumim tuturor participantilor la concursul Student Smart Design.
Cele mai bune concepte din punct de vedere al funcționalității, calității și designului aparțin studenților:

  • Pârvu Ioana
  • Negulescu Emil
  • Puiuleț Ana
  • Stoicescu Ioana-Alexandra

Toți concurenții vor primi Diplomă de performanță și premii.


Punem la dispoziția studenților noștri platforma pentru învățământ electronic:

https://upg-elearning.ro/se/.


În atenția studenților Facultății de Științe Economice,

Conform Hotărârii Consiliului de Administrație al Universității Petrol-Gaze din Ploiești din data de 23.01.2019, accesul studenților în Universitate, începând cu data de 28 ianuarie 2019, se prelungește, după următorul program:
- luni-vineri, până la ora 22.00;
- sâmbătă-duminică, până la ora 21.00.

Sălile deschise, conform programului, sunt Ip5 și Ip7.

De asemenea, studenții care vor să studieze au acces și la Centrul de Învățare al Universității (fosta Sală de lectură), în programul normal de funcționare al acesteia.

Calendarul desfășurării competiției

Etapele premergătoare acestei competiţii se vor desfăşura după cum urmează:

1. 15 februarie - 31 martie- Organizarea şi derularea fazei locale a competiţiei de comunicări şi referate

1.1. Răspund facultăţile membre ale AFER

1.2. Postare pe site-urile facultăţilor

2. 01 - 05 aprilie - Selecţia lucrărilor care vor participa la faza naţională

      2.1. Răspund facultăţile membre ale AFER

      2.2. Completarea „Atestatului” pentru fiecare lucrare selectată (Anexa 1 la Regulament, vezi site-ul AFER)

3. 05 - 10 aprilie - Înscrierea titlului lucrărilor în competiţia naţională

      3.1. Facultăţile transmit titlul lucrărilor selectate către organizatorii fazei naţionale

4. 10 - 20 aprilie - Transmiterea electronică a lucrărilor către organizatori

      4.1. Lucrările, respectând condiţiile de tehnoredactare cerute de către organizatori, vor fi transmise acestora (fără a se menţiona cadrul didactic îndrumător)

5. 20 - 25 aprilie - Confirmarea acceptării lucrărilor şi întocmirea programului

      5.1. Răspunde colectivul de organizare de la facultăţile gazdă

      5.2. Sinteza programului se va comunica Directorului executiv al AFER

6. 25 - 30 aprilie - Propuneri pentru constituirea comisiilor de jurizare

      6.1. Răspunde Directorul executiv cu consultarea facultăţilor

      6.2. Din comisiile de jurizare nu vor putea face parte persoane din aceeaşi facultate cu studenţii înscrişi în competiţie.

7. 03 - 05 mai- Confirmarea acceptului din partea membrilor propuşi a face parte din comisiile de jurizare

     7.1. Membrii comisiilor de jurizare transmit electronic către Directorul executiv „Declaraţia” (Anexa 2 la Regulament, vezi site-ul AFER).

8. 06 - 08 mai - Aprobarea comisiilor de jurizare şi transmiterea componenţei acestor comisii către cei interesaţi.

     8.1. Se aprobă comisiile de către Comitetul Director la propunerea Directorului executiv

     8.2. Organizatorul este obligat să păstreze confidenţialitatea comisiilor de jurizare până în momentul începerii competiţiei.

9. 09 - 12 mai - Stabilirea devizului de cheltuieli al competiţiei naţionale de catre directorul executiv al AFER impreuna cu facultăţile gazdă

10. 08 - 12 mai - Transmiterea lucrărilor (sub anonimat) către membrii comisiilor de jurizare

         10.1. Facultăţile gazdă vor transmite lucrările înscrise în competiţie fără posibilitatea de identificare a autorilor acestora.

11. 12 - 25 mai - Evaluarea conţinutului teoretic şi aplicativ al lucrărilor acceptate în program de catre membrii comisiilor de jurizare.

12. 26 - 27 mai - Desfăşurarea competiţiei în ultima săptămână a lunii mai, în zilele marti-miercuri, de către facultăţile gazdă.