Căutare pe site:

Paginile acestui site:

Vizitatori unici:

free counters

Vizite pe acest site:

 • Număr afișări articole : 309165

Va anunţăm că în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice a Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti s-a înfiinţat un nou program de studii masterale intitulat Tehnologii Informatice pentru Afaceri.

În cadrul acestui program se dobândesc competenţe pentru următoarele ocupaţii profesionale: expert informaţii pentru afaceri, analist informaţii de firmă, proiectant sisteme informatice, programator, inginer de sistem în informatică, programator de sistem informatic, inginer de sistem software, manager proiect informatic, specialist e-Afaceri, specialist în proceduri şi instrumente de securitate a sistemelor informatice, consultant în informatică, administrator baze de date, manager securitatea informaţiei, manager informaţii pentru afaceri, director centru de calcul, şef oficiu de calcul, şef atelier informatică, şef laborator informatică, director divizie informatică, director departament informatică, manager tehnologia informaţiilor şi comunicaţii, cercetător în informatică, ofiţer securitatea informaţiei.

Despre facultate

Mesajul decanului

Conducerea facultăţii

Managementul calităţii

Absolvenţi

Componenţa departamentului

Director de departament:

 • Lect. univ. dr. ec. ALEXANDRU Gheorghe

Biroul departamentului:

 1. Prof. univ. dr. ing. ec. POPESCU Cătălin Nicolae
 2. Conf. univ. dr. ec. PANAIT Mirela
 3. Conf. univ. dr. ec. STRĂOANU Boni Mihaela
 4. Lect. univ. dr. ing. ec. OPREA Mihaela Ciopi

Membrii departamentului:

 1. Prof. univ. dr. ing. ec. POPESCU Cătălin Nicolae
 2. Conf. univ. dr. ec. IOV Daniela Rodica
 3. Conf. univ. dr. ec. IVAN Vincenţiu Mihail
 4. Conf. univ. dr. ec. PANAIT Mirela
 5. Conf. univ. dr. ec. STRĂOANU Boni Mihaela
 6. Lect. univ. dr. ing. ec. ALBU Mihaela Mădălina
 7. Lect. univ. dr. ec. ALEXANDRU Gheorghe
 8. Lect. univ. dr. ec. GHEORGHE Ileana Georgiana
 9. Lect. univ. dr. ec. HARALAMBIE George Alin
 10. Lect. univ. dr. ing. ec. OPREA Gabriela
 11. Lect. univ. dr. ing. ec. OPREA Mihaela Ciopi
 12. Lect. univ. dr. ing. POPA Simona
 13. Lect. univ. dr. ec. SĂLCEANU Alexandru
 14. Lect. univ. dr. ec. TEODORESCU Cristian Dragoş
 15. Lect. univ. dr. ec. TEGLEDI Adriana Monica
 16. Lect. univ. dr. ec. ZEFINESCU Carmen Veronica
 17. Lect. univ. drd. ing. ec. FUMEA Vasile
 18. As. univ. drd. ec. OŢELEA Mihaela
 19. Prep. univ. ec. VOICA Marian Cătălin

Personal tehnico-administrativ:

 1. Referent Ec. STAN Violeta