Căutare pe site:

Up

Licență 2019

Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și master, a programelor postuniversitare şi a altor cursuri la Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești 2018 - 2019

 

Art. 22.
(1) Pentru susţinerea examenului de finalizare a studiilor, înscrierea candidaţilor care provin din Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti se face cu cel puţin 3 (trei) zile calendaristice înainte de începerea examenului la sediul Universității Petrol-Gaze din Ploiești.
...
(3) Fiecare absolvent trebuie să depună, în momentul înscrierii, la secretarul comisiei, într-un dosar plic, următoarele documente:
a) Anexa 12;
b) copie după cartea de identitate;
c) nota de lichidare;
d) Anexa 8, Anexa 9, Anexa 10.

Secretarii comisiilor pentru examenele de finalizare a studiilor acceptă Anexele 8, 9 şi 10 din dosar numai dacă acestea sunt completate şi semnate, în original, de către absolvent, directorul de departament şi conducătorul ştiinţific (în această etapă nu este nevoie de avizul reprezentantului facultăţii).
e) proiectul de diplomă sau lucrarea de licenţă/disertaţie, în format tipărit și în format electronic (format PDF neprotejat, care să permită accesarea textului). Nu se admit fişiere sau pagini PDF scanate.
Ordinea documentelor din proiectul de diplomă sau lucrarea de licenţă/disertaţie este următoarea:
• Anexa 8;
• Anexa 9;
• Anexa 10;
• cuprinsul proiectului de diplomă sau lucrării de licenţă/disertaţie, urmat de conţinutul acestuia/acesteia;

f) copie după chitanţa privind plata taxei de examinare în cuantum de 200 (două sute) lei, cuantum valabil pentru anul universitar 2018-2019, în cazul candidaţilor la examenul de finalizare a studiilor proveniţi dintre absolvenţii Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti care repetă examenul sau care nu l-au susţinut în primii doi ani de la absolvire.
(4) Secretarii comisiilor pentru examenele de finalizare a studiilor acceptă proiectul de diplomă sau lucrarea de licenţă/disertaţie dacă Anexele 8, 9 şi 10 sunt completate şi semnate, de către absolvent, directorul de departament şi conducătorul ştiinţific (în această etapă nu este nevoie de avizul reprezentantului facultăţii).

 
 
Powered by Phoca Download