Căutare pe site:

Paginile acestui site:

Vizitatori unici:

free counters

Vizite pe acest site:

  • Număr afișări articole : 790651
Up

Licență 2017

FORMULAREA ȘI TRANSMITEREA TEMELOR LUCRĂRILOR DE LICENȚĂ / PROIECTELOR DE DIPLOMĂ PENTRU EXAMENELE DE FINALIZARE A STUDIILOR ÎN ANUL UNIVERSITAR 2016 - 2017

Art. 39

(1) Lucrările de absolvire, proiectele de diplomă și lucrările de licență pot fi coordonate științific de profesori universitari, de conferențiari universitari, de șefi de lucrări / lectori universitari și asistenți universitari, putând beneficia și de expertiza unui consultant științific.

(2) Lucrările de disertație pot fi coordonate științific de profesori universitari, de conferențiari universitari și de șefi de lucrări / lectori universitari.

(3) Doctoranzii cu frecvență aflați în stagiul de cercetare pot coordona lucrări de licență / proiecte de diplomă supervizați de către conducătorul științific al programului de doctorat.

(4) Pot coordona lucrări / proiecte și cadrele didactice asociate în condițiile Art. 39 alin (2) și (3).

(5) Numărul maxim de teme pentru lucrări de licență și disertație care pot fi îndrumate de un cadru didactic este 20.

(6) Numărul maxim de lucrări la care se referă alineatul (5) nu include lucrările realizate de absolvenții seriilor anterioare, nesusținute din diverse motive și un număr de maximum 5 lucrări provenite de la cadre didactice care au contractul de muncă suspendat sau încetat.

Art. 41.

(1) Studenții completează o cerere cu titlul temei (Anexa 7 - F 270.13/Ed.2), vizată de cadrul didactic îndrumător și o depun la secretariatele departamentelor de care aparțin conducătorii până la data de 05.11.2016.

(2) Conducerea facultății, departamentelor și cadrele didactice coordonatoare aduc la cunoștința studenților toate cerințele calitative (originalitate, formă de prezentare, conținut, volum) și termenele de elaborare și de predare pentru aceste lucrări, fiind completat formularul din Anexa 7.

(3) În situații justificate conducătorii științifici pot propune modificări ale denumirilor temelor până la data de 18.11.2016.

(4) Până la 30.11.2016 se aprobă la nivelul consiliilor departamentelor listele definitive ale temelor.

(5) Conducerile facultăților iau toate măsurile care se impun astfel încât, până la 12.12.2016 a anului universitar 2016 - 2017, toți studenții din anii terminali să aibă repartizate teme pentru proiectele de diplomă și lucrările de licență/ disertație.

(6) Tabelul, conținând numele și prenumele conducătorului științific și dacă e cazul, al consultantului științific, numele și prenumele studentului și tema aleasă de acesta se depun la secretariatul facultății până la data de 16.12.2016 (Anexa 18 - F 379.16/Ed.1).


Obs. Temele propuse de către departamentul CIF au fost aprobate în ședința departamentului din data de 19.09.2016.

Regulamentul privind organizarea și desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și master
Ghid de elaborare a proiectului de licenţă
Anexa 8 - de două ori (în dosarul de înscriere și în proiect)
Anexa 9 - de două ori (în dosarul de înscriere și în proiect)
Anexa 10 - de două ori (în dosarul de înscriere și în proiect)
Anexa 7 - F 270.13/Ed.2 - Cerere temă finalizare studii
Tematica și bibliografia pentru examenul de licență, sesiunea iulie 2017, specializarea CIG
Tematica și bibliografia pentru examenul de licență, sesiunea iulie 2017, specializarea FB
Tematica și bibliografia pentru examenul de licență, sesiunea iulie 2017, specializarea IE
Tematica și bibliografia pentru examenul de licență, sesiunea iulie 2017, specializarea ECTS
Tematica și bibliografia pentru examenul de licență, sesiunea iulie 2017, specializarea MAN
Tematica și bibliografia pentru examenul de licență, sesiunea iulie 2017, specializarea MMC
Teme luate din lista de teme suplimentare, dep. ADA
Teme luate din lista curentă, CIG zi +ID, dep. ADA
Teme luate din lista curentă, CIG zi +ID, dep. CIF
Teme luate din lista curentă, ECTS, dep. ADA
Teme luate din lista curentă, FB, dep. ADA
Teme luate din lista curentă, FB, dep. CIF
Teme luate din lista curentă, IE, dep. ADA
Teme luate din lista curentă, IE, dep. CIF
Teme luate din lista curentă, Man. zi +ID, dep. ADA
Teme luate din lista curentă, Man. zi +ID, dep. CIF
Teme luate din lista curentă, MMC, dep. ADA
Teme luate din lista curentă, ECTS+MMC, dep. CIF
Teme luate din lista curentă, PIPP, dep. CIF
Teme luate din listele anilor anteriori, dep. ADA
Teme luate din listele anilor anteriori, dep. CIF
 
 
Powered by Phoca Download