Descrierea specializării

Programul de studii universitare de licenţă „Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor” este organizat în domeniul fundamental Ştiinte Economice, domeniul de studii universitare de licenţă „Administrarea Afacerilor”. Programul de studii universitare de licenţă „Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor” este o specializare importantă în structura Facultăţii de Stiinţe Economice. Alături de celelalte cinci specializări care asigură pregătirea economiştilor, specializarea „Economia comerţului, turismului şi serviciilor” vine să completeze echipa de concepţie - coordonare cu specialişti a căror pregătire economică le conferă rolul catalizator prin viziunea modernă asupra fenomenelor complexe ale economiei, având cunoştinţe temeinice în domeniul asigurării, evaluării şi expertizei calităţii unor grupe diverse de bunuri şi servicii de piaţă.Prin prisma misiunii asumate, absolvenţii specializării „Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor” trebuie să fie specialişti capabili să rezolve nu numai sarcini izolate, la nivel microeconomic, ci să înţeleagă fenomenul economic în ansamblul său, să fie răspunzători pentru derularea în întregime şi cu rezultate bune a proceselor economice în condiţiile impuse de criteriile de eficienţă, calitate şi siguranţă pentru toţi actorii implicaţi – atât operatori economici, cât şi consumatorii de servicii şi produse turistice.

 

Atingerea unor performanţe înalte de către absolvenţii specializării „Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor”  constituie un obiectiv esenţial al Facultăţii de Ştiinţe Economice. In acest context, se poate afirma că specializarea are misiuni şi obiective clare şi realiste, cu elemente de specificitate care o deosebesc de specializările înrudite din domeniul economic.

 

Principalele competenţe aferente programului de studii universitare de licenţă „Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor” constau din:

 

Absolvenţii specializării „Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor” deţin un nivel de pregătire corespunzător pentru a ocupa un loc de muncă în cadrul instituţiilor administraţiei centrale şi locale, în domeniul serviciilor, turismului, sau în cadrul unor întreprinderi de stat, mixte şi private, de import-export etc.

гис-технологии
ткани для вышивания
FaLang translation system by Faboba