Căutare pe site:

Contabilitate si Informatica de Gestiune ID

Mai multe informaţii despre această specializare (planuri de învăţământ, propuneri de teme de licenţă etc.) pot fi obţinute din paginile subordonate.