Căutare pe site:

Calendarul desfășurării competiției

Etapele premergătoare acestei competiţii se vor desfăşura după cum urmează:

1. 15 februarie - 31 martie- Organizarea şi derularea fazei locale a competiţiei de comunicări şi referate

1.1. Răspund facultăţile membre ale AFER

1.2. Postare pe site-urile facultăţilor

200 OK

OK

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, webmaster@se.dtic.local and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.

Additionally, a 403 Forbidden error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.