Căutare pe site:

Cup, Champion, Award, Trophy, Winner, AchievementMultumim tuturor participantilor la concursul Student Smart Design.
Cele mai bune concepte din punct de vedere al funcționalității, calității și designului aparțin studenților:

  • Pârvu Ioana
  • Negulescu Emil
  • Puiuleț Ana
  • Stoicescu Ioana-Alexandra

Toți concurenții vor primi Diplomă de performanță și premii.


Punem la dispoziția studenților noștri platforma pentru învățământ electronic:

https://upg-elearning.ro/se/.


În atenția studenților Facultății de Științe Economice,

Conform Hotărârii Consiliului de Administrație al Universității Petrol-Gaze din Ploiești din data de 23.01.2019, accesul studenților în Universitate, începând cu data de 28 ianuarie 2019, se prelungește, după următorul program:
- luni-vineri, până la ora 22.00;
- sâmbătă-duminică, până la ora 21.00.

Sălile deschise, conform programului, sunt Ip5 și Ip7.

De asemenea, studenții care vor să studieze au acces și la Centrul de Învățare al Universității (fosta Sală de lectură), în programul normal de funcționare al acesteia.

Condiții de tehnoredactare

privind lucrările înscrise la Olimpiada Naţională a Economiştilor în Formare

Tehnoredactarea lucrărilor înscrise în competiţia de comunicări a fazei naţionale a Olimpiadei Studenţilor Economişti trebuie să respecte următoarele cerinţe: 

· lucrările pot fi elaborate individual sau în echipă şi pot avea maxim 10 pagini, redactate în Microsoft Word 2003; 

· formatul paginii – A4, cu marginile stânga 2,5cm, sus, jos, dreapta 2cm;

·  Titlul lucrării - font Times New Roman, mărime 14, bold, centrat;

· Autorul(ii) lucrării: font TNR, mărime 12, bold, centrat. Între titlul lucrării şi numele autorului se lasă un rând liber. ATENŢIE! Nu se trece numele cadrului didactic îndrumător;  Sub autor(i), se precizează universitatea şi facultatea pe care o reprezintă; font TNR, mărime 11, bold, centrat; 

· Rezumatul - maxim 300 de cuvinte (în limba română şi în limba engleză/franceză); font TNR, mărime 10, cursiv (italic), aliniat stânga-dreapta (Justify); între numele autorului şi rezumat se lasă un rând liber; 

· Cuvinte cheie - maxim 6 cuvinte cheie; font TNR, mărime 10; între rezumat şi cuvintele cheie se lasă un rând liber; 

· Titlurile capitolelor se scriu cu font TNR, mărime 12, bold;

·  Textul articolului se scrie cu font TNR, mărime 12, normal, spaţiere la un rând, aliniat stânga-dreapta (Justify); 

· Figurile vor fi integrate în text; sub fiecare figură se scrie centrat prescurtarea Fig. şi numărul curent urmate de explicaţii - scrise cu font TNR, mărime 11, normal. Sub fiecare figură, dacă este cazul, se menţionează sursa bibliografică cu font TNR, mărime 8, cursiv (italic); 

· Tabelele introduse în text se vor numerota cu cifre arabe. Cuvântul Tabel şi numărul curent se scriu aliniat la dreapta, deasupra tabelului, iar explicaţiile centrat pe rândul imediat următor - font TNR, mărime 11, normal. Formatarea tabelelor se realizează în mod unitar pentru întreaga lucrare. Sub fiecare tabel, dacă este cazul, se menţionează sursa bibliografică cu font TNR, mărime 8, cursiv (italic); 

· Formulele se vor redacta cu font TNR, mărime 11, normal, respectând convenţiile uzuale privind stilul şi dimensiunile pentru variabile, funcţii, vectori etc. Fiecare formulă va fi amplasată centrat şi se numerotează în dreapta, între paranteze rotunde; 

· Trimiterile la sursele bibliografice se inserează în subsolul paginii, ca note de subsol, menţionându-se numele autorilor, titlul lucrării, editura, localitatea, anul apariţiei şi pagina; 

· Bibliografia se poziţionează la sfârşitul lucrării, ordonată alfabetic după numele primului autor, indiferent de tipul sursei, sub formă de listă numerotată (scrisă cu font TNR, mărime 12, normal). Pentru titlul lucrărilor din bibliografie se foloseşte TNR, mărime 12, cursiv (italic).