Căutare pe site:


Proiectul Dezvoltarea Spiritului de Lider al Studenţilor și Absolvenţilor Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti - Oferă studenţilor şi absolvenţilor în primii 3 ani de la absolvire, prin cele două cursuri. Manager de Proiect şi Leadership şi managementul echipei de înaltă performanţă, dobândire de competenţe manageriale şi cunoştiinţe antreprenoriale necesare în perspectiva unei cariere de succes.

Mai multe informații despre activitățile proiectului pot fi găsite aici: Informații despre evenimentul de deschidere a proiectului.


Având în vedere demararea proiectului Bursa Student Antreprenor, Cod Proiect 125077, începând cu data de 10.10.2019, facem înscrierea studenților interesați de proiect și care îndeplinesc următoarele condiții.

Studenții eligibili sunt:

 1. Studenți cu domiciliu sau reședință în zone rurale
 2. Studenți dezavantajați economic (condițiile corespunzătoare bursei sociale)
 3. Studenți de etnie romă
 4. Studenți netradiționali (adulți care au amânat înscrierea în învățământul terțiar și nu s-au înscris la facultate în același an calendaristic în care au absolvit liceul).

Menționăm faptul că studenții ce pot fi incluși în grupul țintă sunt:

 • pentru facultățile tehnice - studenții din anul III – care să prezinte dovada absolvirii studiilor de licență maxim 6 luni de la 31 mai 2021 (data de finalizare a proiectului)
 • pentru Facultățile de Științe Economice și Litere și Științe studenții din anul II – care sa prezinte dovada absolvirii studiilor de licență maxim 6 luni de la 31 mai 2021 (data de finalizare a proiectului).

Grupul țintă este format din 450 de studenți și 85 cadre didactice. Studenții vor beneficia de bursă, vor fi instruiți în domeniul antreprenorial și vor obține certificat ANC, iar cadrele didactice vor obține competențe antreprenoriale și certificat ANC.

Pentru studenții Facultății de Științe Economice înscrierea se poate face la secretariatul facultății sau la adresa de mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (printr-un mesaj în care se menționează numele, prenumele, programul de studii, anul de studii, adresa de email de contact, numărul de telefon).


În anul 2019, Facultatea de Științe Economice și partenerii săi organizează următoarele activități cu caracter și științific și educațional:

 • Proiectul "ŞCOALA DE EXCELENȚĂ ÎN TURISM ȘI ANTREPRENORIAT"- ediția a V-a
 • Proiectul "EDUCAȚIE ȘI DEZVOLTARE SUSTENABILĂ ÎN U.E.28" – ediția a VI-a
 • Proiectul "OPTIMIZAREA INSERȚIEI ABSOLVENȚILOR PE PIAȚA MUNCII"
 • Proiectul "SOCIETĂȚILE ANTREPRENORIALE STUDENȚEȘTI ÎN ROMÂNIA STUDENŢILOR CREATIVI"
 • Sesiunea națională de comunicări stiințifice studențești "ECONOMIA ȘI SOCIETATEA DIGITALĂ" - Ediția a III-a
 • Proiectul "SURSELE DE ENERGIE ÎN DEZVOLTAREA ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR DURABILE"

Mai multe informații despre aceste activități pot fi obținute de aici.


În atenția studenților Facultății de Științe Economice,

Conform Hotărârii Consiliului de Administrație al Universității Petrol-Gaze din Ploiești din data de 23.01.2019, accesul studenților în Universitate, începând cu data de 28 ianuarie 2019, se prelungește, după următorul program:
- luni-vineri, până la ora 22.00;
- sâmbătă-duminică, până la ora 21.00.

Sălile deschise, conform programului, sunt Ip5 și Ip7.

De asemenea, studenții care vor să studieze au acces și la Centrul de Învățare al Universității (fosta Sală de lectură), în programul normal de funcționare al acesteia.

Parteneri

Parteneri ai Facultății de Științe Economice:

BANCA COMERCIALĂ ROMĂNĂ S.A.
SOCIETATE ADMINISTRATĂ ÎN SISTEM DUALIST
Bd. Regina Elisabeta, Nr. 5, Sector 3, Bucureşti, cod 030016
Înmatriculată la Registrul Comerţului: J40/90/1991
Înmatriculată la Registrul Bancar: Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999
Cod Unic de Înregistrare: 361757
Capital Social: 1.625.341.614,50 lei
SWIFT: RNCB RO BU
Telex: 11994; telefon/fax: 021 312 61 85
Site: http://www.bcr.ro
Înregistrată la Registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 3776 şi 3772

 

 

Facultatea de Științe Economice din cadrul UPG Ploiești a fost implicată de-a lungul timpului în colaborări cu:

 • Essec - Business School Paris
 • Universitatea Tehnică a Moldovei - Chişinău
 • Academia Română - Institutul Naţional de Cercetări Economice
 • Academia de Studii Economice - Bucureşti
 • Universitatea Politehnică Bucureşti
 • Arhivele Statului
 • Liceul Economic din Ploieşti