Căutare pe site:


Ne face o deosebită plăcere să vă invităm la evenimentul OPTIMIZAREA INSERȚIEI ABSOLVENȚILOR PE PIAȚA MUNCII organizat în perioada 29-30 mai 2019 de Facultatea de Ştiinţe Economice, Societatea Antreprenorială Studențească din cadrul Universității Petrol-Gaze din Ploiești în parteneriat cu Agenția Pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului Ploiești, Patronatul Întreprinderilor Mici și Mijlocii Prahova, Bizz Club România și Ministerul Educației Naționale. Pentru mai multe informații despre eveniment, vă rugăm să lecturați invitația completă.

Alăturăm acestei invitații FIȘA DE ÎNSCRIERE cu rugămintea de a le transmite cadrelor didactice de specialitate și a disemina informația în rândul studenților și masteranzilor din cadrul facultății dumneavoastră.

Cu speranţa că veţi da curs invitaţiei noastre, asteptăm pe adresa de mail  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , fișa de înscriere completată și un CV Europass al participantului.


În anul 2019, Facultatea de Științe Economice și partenerii săi organizează următoarele activități cu caracter și științific și educațional:

 • Proiectul "ŞCOALA DE EXCELENȚĂ ÎN TURISM ȘI ANTREPRENORIAT"- ediția a V-a
 • Proiectul "EDUCAȚIE ȘI DEZVOLTARE SUSTENABILĂ ÎN U.E.28" – ediția a VI-a
 • Proiectul "OPTIMIZAREA INSERȚIEI ABSOLVENȚILOR PE PIAȚA MUNCII"
 • Proiectul "SOCIETĂȚILE ANTREPRENORIALE STUDENȚEȘTI ÎN ROMÂNIA STUDENŢILOR CREATIVI"
 • Sesiunea națională de comunicări stiințifice studențești "ECONOMIA ȘI SOCIETATEA DIGITALĂ" - Ediția a III-a
 • Proiectul "SURSELE DE ENERGIE ÎN DEZVOLTAREA ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR DURABILE"

Mai multe informații despre aceste activități pot fi obținute de aici.


În atenția studenților Facultății de Științe Economice,

Conform Hotărârii Consiliului de Administrație al Universității Petrol-Gaze din Ploiești din data de 23.01.2019, accesul studenților în Universitate, începând cu data de 28 ianuarie 2019, se prelungește, după următorul program:
- luni-vineri, până la ora 22.00;
- sâmbătă-duminică, până la ora 21.00.

Sălile deschise, conform programului, sunt Ip5 și Ip7.

De asemenea, studenții care vor să studieze au acces și la Centrul de Învățare al Universității (fosta Sală de lectură), în programul normal de funcționare al acesteia.

Parteneri

Parteneri ai Facultății de Științe Economice:

BANCA COMERCIALĂ ROMĂNĂ S.A.
SOCIETATE ADMINISTRATĂ ÎN SISTEM DUALIST
Bd. Regina Elisabeta, Nr. 5, Sector 3, Bucureşti, cod 030016
Înmatriculată la Registrul Comerţului: J40/90/1991
Înmatriculată la Registrul Bancar: Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999
Cod Unic de Înregistrare: 361757
Capital Social: 1.625.341.614,50 lei
SWIFT: RNCB RO BU
Telex: 11994; telefon/fax: 021 312 61 85
Site: http://www.bcr.ro
Înregistrată la Registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 3776 şi 3772

 

 

Facultatea de Științe Economice din cadrul UPG Ploiești a fost implicată de-a lungul timpului în colaborări cu:

 • Essec - Business School Paris
 • Universitatea Tehnică a Moldovei - Chişinău
 • Academia Română - Institutul Naţional de Cercetări Economice
 • Academia de Studii Economice - Bucureşti
 • Universitatea Politehnică Bucureşti
 • Arhivele Statului
 • Liceul Economic din Ploieşti