Search on the site:

Program de audiențe

Decan: conf. dr. PĂTRAȘCU AURELIA – JOI: 12:00-13:00, birou decan FSE – corp A, etajul I

Prodecan: lect. dr. BREZOI ALINA – LUNI: 10:00-11:00, birou prodecani FSE – corp A, etajul I

Prodecan: conf. dr. TĂNĂSESCU ANA – Marti: 12:00-13:00, birou prodecani FSE – corp A, etajul I

Director Departament ADA: conf. dr. RĂDULESCU IRINA – JOI: 10:00-11:00, birou – corp J, parter, camera J P 9

Director Departament CIF: lect. dr. TUDORICĂ BOGDAN GEORGE – Marti: 12:00-13:00, birou - corp J, etajul I, camera J I 5

Last Updated on Wednesday, 30 October 2019 18:48