Search on the site:

Pages of this site:

Unique visitors:

free counters

Visits on this site:

 • Articles View Hits : 305816

Va anunţăm că în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice a Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti s-a înfiinţat un nou program de studii masterale intitulat Tehnologii Informatice pentru Afaceri.

În cadrul acestui program se dobândesc competenţe pentru următoarele ocupaţii profesionale: expert informaţii pentru afaceri, analist informaţii de firmă, proiectant sisteme informatice, programator, inginer de sistem în informatică, programator de sistem informatic, inginer de sistem software, manager proiect informatic, specialist e-Afaceri, specialist în proceduri şi instrumente de securitate a sistemelor informatice, consultant în informatică, administrator baze de date, manager securitatea informaţiei, manager informaţii pentru afaceri, director centru de calcul, şef oficiu de calcul, şef atelier informatică, şef laborator informatică, director divizie informatică, director departament informatică, manager tehnologia informaţiilor şi comunicaţii, cercetător în informatică, ofiţer securitatea informaţiei.

About the faculty

The message of the dean

The management of the faculty

Quality management

Graduates

Descrierea departamentului

Departamentul Management, Contabilitate Şi Finanţe

Prezentare generală
Departamentul de Management, Contabilitate şi Finanţe s-a constituit în actuala structură organizatorică în luna iunie 2011, prin fuziunea dintre catedra de Management-Marketing şi catedra de Finanţe, Contabilitate şi Analiză Economică.

Obiective principale:

 • pregătirea studenţilor de la specializarea Management pentru integrarea facilă pe piaţa muncii;
 • instruirea studenţilor de la specializările „Contabilitate şi Informatică de Gestiune" şi „Finanţe Bănci" pentru obţinerea competenţelor necesare obţinerii statutului de economist.

Direcţii principale de cercetare:

 • modelarea pregătirii profesionale pentru adaptarea rapidă la schimbările din viaţa economico-socială;
 • asigurarea calităţii programelor de studii în concordanţă cu exigenţele specifice ţărilor din Uniunea Europeană;
 • orientarea eforturilor creatoare ale cadrelor didactice şi studenţilor pentru ridicarea standardelor profesionale şi de competitivitate;
 • formarea şi dezvoltarea activităţii de cercetare ştiinţifică în specializările departamentului;
 • organizarea şi participarea la sesiuni de comunicări ştiinţifice naţionale şi internaţionale;
 • efectuarea de stagii de formare profesională prin intermediul burselor acordate studenţilor pentru participarea la programe de instruire în străinătate;
 • utilizarea metodelor moderne de transmitere a cunoştinţelor către studenţi, cu accent pe studiile aplicative;
 • gestionarea optimă a activităţilor specifice procesului instructiv-educativ şi de cercetare;
 • promovarea unui program de învăţământ modern şi interdisciplinar, bazat pe calitate şi competitivitate.