Search on the site:

Pages of this site:

Unique visitors:

free counters

Visits on this site:

 • Articles View Hits : 437021

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, Facultatea de Științe Economice și Casa de Cultură a Studenţilor Ploieşti organizează în perioada 05.05. - 09.05.2015 „ZILELE UNIVERSITARE EUROPENE – ÎMPREUNĂ PENTRU EUROPA”, eveniment inclus în Festivalul Culturii şi Artei Studenţeşti, ediţia a XVIII-a.

Proiectul are ca scop aniversarea Zilelor Europei și a Uniunii Europene și afirmarea europeană a tinerilor implicați în activități de natură educațională, culturală, socială şi  sportivă (invitație și detalii suplimentare).

În cadrul acestui proiect se va desfășura și Simpozionul Științific Interdisciplinar „EDUCAȚIE ȘI DEZVOLTARE SUSTENABILĂ ÎN U.E.28” (invitație la simpozion).


Sunteţi invitaţi să participaţi la programul "Iniţiativă pentru comunitatea mea". (pentru detalii suplimentare, clic aici)

About the faculty

The message of the dean

The management of the faculty

Quality management

Graduates

Descrierea departamentului

Departamentul Management, Contabilitate Şi Finanţe

Prezentare generală
Departamentul de Management, Contabilitate şi Finanţe s-a constituit în actuala structură organizatorică în luna iunie 2011, prin fuziunea dintre catedra de Management-Marketing şi catedra de Finanţe, Contabilitate şi Analiză Economică.

Obiective principale:

 • pregătirea studenţilor de la specializarea Management pentru integrarea facilă pe piaţa muncii;
 • instruirea studenţilor de la specializările „Contabilitate şi Informatică de Gestiune" şi „Finanţe Bănci" pentru obţinerea competenţelor necesare obţinerii statutului de economist.

Direcţii principale de cercetare:

 • modelarea pregătirii profesionale pentru adaptarea rapidă la schimbările din viaţa economico-socială;
 • asigurarea calităţii programelor de studii în concordanţă cu exigenţele specifice ţărilor din Uniunea Europeană;
 • orientarea eforturilor creatoare ale cadrelor didactice şi studenţilor pentru ridicarea standardelor profesionale şi de competitivitate;
 • formarea şi dezvoltarea activităţii de cercetare ştiinţifică în specializările departamentului;
 • organizarea şi participarea la sesiuni de comunicări ştiinţifice naţionale şi internaţionale;
 • efectuarea de stagii de formare profesională prin intermediul burselor acordate studenţilor pentru participarea la programe de instruire în străinătate;
 • utilizarea metodelor moderne de transmitere a cunoştinţelor către studenţi, cu accent pe studiile aplicative;
 • gestionarea optimă a activităţilor specifice procesului instructiv-educativ şi de cercetare;
 • promovarea unui program de învăţământ modern şi interdisciplinar, bazat pe calitate şi competitivitate.