Search on the site:

Up

Licență 2019

PLANIFICAREA ÎNSCRIERILOR ȘI SUSȚINERII EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR, SESIUNEA SEPTEMBRIE 2019

Secretar examen Specializare Dată înscriere Ore Sală înscrieri Dată licență/ disertație Sala Ora incepere examen
Lect. univ. dr. Oţelea Mihaela licență Management (IFşi ID) 12.09.2019 10,00-12,00 JP13 17.09.2019 AP10 11.00
Asist. univ. dr. Teodorescu Ana Maria licență Contabilitate şi Informatică de Gestiune (IFşi ID) 12.09.2019 13,00-15,00 IP3 16.09.2019 BI1 9,00
Lect. univ. dr.Voica Marian Cătălin licență Finanţe şi Bănci (IF) 12.09.2019 11,00-12,00 JP3 18.09.2019 J I 12,00
Lect. univ. dr. Uţă Daniela licență Merceologie şi Managementul Calităţii (IF) 12.09.2019 11,00-12,00 JP13 18.09.2019 JP13 10,00
Lect. univ. dr. Brezoi Alina Gabriela licență Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor (IF) 11.09.2019 9,00-10,00 JP1 17.09.2019 J P 1 9,00
Lect. univ. dr. Tudorică Bogdan George licență Informatică Economică (IF) 16.09.2019 12,00-13,00 JI10 18.09.2019 J I 10 10,00

Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și master, a programelor postuniversitare şi a altor cursuri la Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești 2018 - 2019

Art. 22.
(1) Pentru susţinerea examenului de finalizare a studiilor, înscrierea candidaţilor care provin din Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti se face cu cel puţin 3 (trei) zile calendaristice înainte de începerea examenului la sediul Universității Petrol-Gaze din Ploiești.
...
(3) Fiecare absolvent trebuie să depună, în momentul înscrierii, la secretarul comisiei, într-un dosar plic, următoarele documente:
a) Anexa 12;
b) copie după cartea de identitate;
c) nota de lichidare;
d) Anexa 8, Anexa 9, Anexa 10.

Secretarii comisiilor pentru examenele de finalizare a studiilor acceptă Anexele 8, 9 şi 10 din dosar numai dacă acestea sunt completate şi semnate, în original, de către absolvent, directorul de departament şi conducătorul ştiinţific (în această etapă nu este nevoie de avizul reprezentantului facultăţii).
e) proiectul de diplomă sau lucrarea de licenţă/disertaţie, în format tipărit și în format electronic (format PDF neprotejat, care să permită accesarea textului). Nu se admit fişiere sau pagini PDF scanate.
Ordinea documentelor din proiectul de diplomă sau lucrarea de licenţă/disertaţie este următoarea:
• Anexa 8;
• Anexa 9;
• Anexa 10;
• cuprinsul proiectului de diplomă sau lucrării de licenţă/disertaţie, urmat de conţinutul acestuia/acesteia;

f) copie după chitanţa privind plata taxei de examinare în cuantum de 200 (două sute) lei, cuantum valabil pentru anul universitar 2018-2019, în cazul candidaţilor la examenul de finalizare a studiilor proveniţi dintre absolvenţii Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti care repetă examenul sau care nu l-au susţinut în primii doi ani de la absolvire.
(4) Secretarii comisiilor pentru examenele de finalizare a studiilor acceptă proiectul de diplomă sau lucrarea de licenţă/disertaţie dacă Anexele 8, 9 şi 10 sunt completate şi semnate, de către absolvent, directorul de departament şi conducătorul ştiinţific (în această etapă nu este nevoie de avizul reprezentantului facultăţii).

Programarea susținerii examenului de licență, CIG, sesiunea iulie 2019
Programarea susținerii examenului de licență, ECTS, sesiunea iulie 2019
Programarea susținerii examenului de licență, FB, sesiunea iulie 2019
Programarea susținerii examenului de licență, IE, sesiunea iulie 2019
Programarea susținerii examenului de licență, Management, sesiunea iulie 2019
Programarea susținerii examenului de licență, MMC, sesiunea iulie 2019
Planificare înscriere examene de licență, iulie 2019
 
 
Powered by Phoca Download