Search on the site:

Pages of this site:

Unique visitors:

free counters

Visits on this site:

 • Articles View Hits : 1165351

ANUNȚ
ORGANIZAREA COMPETIȚIEI ȘTIINȚIFICE A STUDENȚILOR ”OLIMPIADA NAȚIONALĂ A ECONOMIȘTILOR ÎN FORMARE” (ONEF), FAZA LOCALĂ

Facultatea de Științe Economice din cadrul Universității Petrol-Gaze din Ploiești participă, și în acest an, la Olimpiada Națională a Studenților Economiști.

Secțiuni pentru care se organizează faza locală a olimpiadei    

 • Secțiunea 1 - Licență
 • Secțiunea 2- Masterat

Termene și date de contact    

 • Termen pentru trimiterea lucrărilor, în format electronic, pe mail la adresa de contact This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (format Word) - vineri, 29.03.2019, ora 15.00
 • Data susținerii fazei locale a olimpiadei – marți, 02.04.2019, ora 09.00, sala Jp1

Comisie faza locală
Președinte: Conf. univ. dr. Pătrașcu Aurelia
Membri: Prof. univ. dr. Rădulescu Irina Gabriela, Lector univ. dr. Brezoi Alina Gabriela, Lector univ. dr. Ioniță Amalia
Secretar: Lector univ. dr. Păunescu Loredana

Regulamentul privind organizarea Olimpiadei Naționale a Studenților Economiști poate fi consultat aici.

Regulile de tehnoredactare și template-ul lucrării pot fi regăsite aici.


In atenția studenților și cadrelor didactice interesate de programul de mobilități Erasmus + 2018-2019:

Sesiunea de selecție se va desfășura în data de 02.04.2019, ora 15.30.

Dosarele se vor depune la biroul prodecani al Facultății de Științe Economice, din corpul A, etajul I.

Informații suplimentare pentru studenți aici.

Informații suplimentare pentru cadre didactice aici.


În perioada 10-12 aprilie 2019, Facultatea de Științe Economice UPG Ploiești și Societatea Antreprenorială Studențească UPG Ploiești derulează proiectul ȘCOALA DE EXCELENȚĂ ÎN TURISM ȘI ANTREPRENORIAT, ediția a V-a, în colaborare cu experți în domeniul turismului, mediului de afaceri și IMM-urilor (mai multe detalii despre acest eveniment aici). Proiectul este finanțat de Ministerul Educației Naționale.

Invităm toți studenții interesați să participe la acest eveniment.

Cu speranța că veți da curs invitației noastre, așteptăm pe adresa de mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , până la data de 25 martie 2019, orele 20.00, fișa de înscriere (poate fi obținută de aici) completată.


În anul 2019, Facultatea de Științe Economice și partenerii săi organizează următoarele activități cu caracter și științific și educațional:

 • Proiectul "ŞCOALA DE EXCELENȚĂ ÎN TURISM ȘI ANTREPRENORIAT"- ediția a V-a
 • Proiectul "EDUCAȚIE ȘI DEZVOLTARE SUSTENABILĂ ÎN U.E.28" – ediția a VI-a
 • Proiectul "OPTIMIZAREA INSERȚIEI ABSOLVENȚILOR PE PIAȚA MUNCII"
 • Proiectul "SOCIETĂȚILE ANTREPRENORIALE STUDENȚEȘTI ÎN ROMÂNIA STUDENŢILOR CREATIVI"
 • Sesiunea națională de comunicări stiințifice studențești "ECONOMIA ȘI SOCIETATEA DIGITALĂ" - Ediția a III-a
 • Proiectul "SURSELE DE ENERGIE ÎN DEZVOLTAREA ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR DURABILE"

Mai multe informații despre aceste activități pot fi obținute de aici.


În atenția studenților Facultății de Științe Economice,

Conform Hotărârii Consiliului de Administrație al Universității Petrol-Gaze din Ploiești din data de 23.01.2019, accesul studenților în Universitate, începând cu data de 28 ianuarie 2019, se prelungește, după următorul program:
- luni-vineri, până la ora 22.00;
- sâmbătă-duminică, până la ora 21.00.

Sălile deschise, conform programului, sunt Ip5 și Ip7.

De asemenea, studenții care vor să studieze au acces și la Centrul de Învățare al Universității (fosta Sală de lectură), în programul normal de funcționare al acesteia.