Search on the site:

Pages of this site:

Unique visitors:

free counters

Visits on this site:

  • Articles View Hits : 952306

Anunț privind susținerea examenelor de licență și disertație, sesiunea februarie 2018:

  • Înscrierile pentru examenele de licență (mai puțin ECTS; pentru ECTS anunț separat mai jos) și disertație pentru absolvenții seriilor anterioare se fac în data de 23 februarie 2018, între orele 10-11 la secretariatul facultății.
  • Perioada de susținere a examenelor de licență (mai puțin ECTS; pentru ECTS anunț separat mai jos) și disertație pentru absolvenții seriilor anterioare este 26-28 februarie 2018.

ANUNŢ PRIVIND SUSŢINEREA EXAMENULUI DE LICENŢĂ, SESIUNEA FEBRUARIE 2018
Specializarea economia comerţului, turismului şi serviciilor
Înscrierea pentru Examenul de Licenţă se va face în data de 19 februarie 2018, interval orar: 10:00-11:00, Birou Prodecani F.S.E. corp A et.I, secretar Comisie licenţă: Lect.univ.dr. Brezoi Alina Gabriela;
Susţinerea Examenului de Licenţă se va face în data de 26 februarie 2018, ora 9:00, sala JP1.

About the faculty

The message of the dean

Faculty's management

Operational plan

Quality management

Graduates

Descrierea specializării

Organizarea programului de master cu specializarea "Managementul sistemelor microeconomice" s-a impus ca urmare a stadiului actual de restructurare economica in care initierea, derularea si conducerea unor proiecte economice complexe, la nivel microeconomic, sectorial si regional, presupune o pregatire suplimentara, institutionalizata in domeniul managementului sistemelor in general. Organizarea specializării in cadrul U.P.G. Ploiesti, Facultatea de Stiinte Economice a plecat de la premisa ca profilul economic asigura o baza solida pentru pregatirea in domeniul managementului sistemelor, oferind posibilitatea de integrare a cunostintelor si de impunere a criteriilor de rationalitate in gestionarea resurselor, oferind totodata o larga deschidere spre reconversia profesionala a fortei de munca cu inalta calificare, provenind din diverse domenii economico-sociale.

 

Programul de masterat isi propune realizarea unei orientari adecvate in cariera a studentilor masteranzi in concordanta cu cerintele actuale la nivel european si international. Pentru aceasta, programul furnizeaza un cadru de invatare si cercetare, care sa permita absolventilor sa se angajeze corespunzator pe piata muncii si sa continue studiile universitare prin program doctoral. Privit in contextul profilului si al specializarilor inrudite, misiunea specializarii "Managementul sistemelor microeconomice" vizeaza cercetarea stiintifica, perfectionarea specialistilor din diverse domenii, in conceperea, proiectarea, implementarea si exploatarea unor sisteme care sa functioneze si sa fie viabile economic in conditiile actuale interne si internationale.


Competentele generale si de specialitate ale absolventilor de master de la specializarea Managementul sistemelor microeconomice sunt:

  • Capacitatea de adaptare rapida si eficienta intr-o mare varietate de organizatii si institutii;
  • Capacitatea de a lucra permanent in echipe complexe si multiculturale;
  • Capacitatea de culegere, procesare si analiza preliminara a informatiilor necesare fundamentarii si elaborarii deciziilor;
  • Capacitatea de a insusi si aplica, in mod stiintific, ansamblul de metode, tehnici si proceduri specifice managementului.