Search on the site:

Pages of this site:

Unique visitors:

free counters

Visits on this site:

  • Articles View Hits : 641299

Facultatea de Științe Economice din cadrul Universităţii Petrol-Gaze din Ploiești participă și în acest an la Olimpiada Naţională a Studenţilor Economişti.

Informații cu privire la calendarul evenimentului pot fi obținute de aici iar regulamentul de organizare al concursului poate fi consultat aici.


Ministerul Educației Naţionale și Cercetării Științifice a aprobat finantarea urmatoarelor proiecte depuse de Facultatea de Stiinte Economice:

1. “ŞCOALA DE EXCELENŢĂ ÎN TURISM ŞI ANTREPRENORIAT”, ediția a II-a

Parteneri: - Oficiul Teritorial pentru IMM-uri si Cooperatie Ploiesti (OTIMMC Ploiesti) - Camera de Comerț și Industrie Prahova – Centrul de Informare „Europe Direct” (C.C.I. Ph.). - Casa de Cultură a Studenților Ploiești (C.C.S. Ploiești); - Organizația Studenților din Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești (O.S.P.G. Ploiești); - Liga Studenților Basarabeni din Ploiești (L.S.B. Ploiești); - Liga Studenților din Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești (L.S.U.P.G.)

Perioada / Locul de desfășurare: aprilie 2016, U.P.G.Ploiești.

Misiunea ŞCOLII DE EXCELENŢĂ ÎN TURISM ŞI ANTREPRENORIAT este aceea de a acorda şansa unei educaţii sănătoase creând premisele legăturii dintre succesul în carieră şi setul de valori personale.

Scopul: Acest proiect se derulează în colaborare cu experţi naţionali si internationali în domeniul turismului, mediului de afaceri şi IMM-urilor, avand in vedere ca România exportă masiv tineri absoventi catre state membre UE, fără să aibă un centru pentru susţinerea şi dezvoltarea inteligenţei studentilor. Este un proiect educational unic dedicat studentilor specializarii ECONOMIA COMERTULUI, TURISMULUI SI SERVICIILOR, reprezentand un proiect inovativ, implementat de Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti, Facultatea de Stiinte Economice in parteneriat cu Oficiul Teritorial pentru IMM-uri si Cooperatie Ploiesti si Camera de Comerț și Industrie Prahova.

Mai multe informații pe această pagină.

2.SESIUNEA NAŢIONALĂ DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE STUDENŢEŞTI „ PROVOCĂRI ÎN PROFESIA DE ECONOMIST”

Parteneri: -Camera de Comerț și Industrie Prahova; Asociatia Generală a Economiștilor din Romania Prahova; - Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizati din Romania Prahova; Casa de Cultură a Studenților Ploiești (C.C.S. Ploiești).

Scop: Stimularea performanțelor studenților economiști în activitatea de cercetare științifică. Manifestarea va avea trei secțiuni: 1. Administrarea afacerilor în industria extractivă, 2. Finanțe și management bancar, 3.Contabilitate și informatică economică.

Perioada / Locul de desfășurare: mai 2016, U.P.G.Ploiești

About the faculty

The message of the dean

The management of the faculty

Quality management

Graduates

Home

Welcome on the web site of the Economical Sciences Faculty from the Petroleum-Gas University of Ploiesti.

This site is momentarely under construction and new content is added every day. Please come back in a few days for more.